LAP sender dette åbne brev til Folketingets medlemmer i forbindelse med L113

Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love. (Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere m.v.).

 

15.02.2016

LAP (Landsforeningen af nuværende og tidligere Psykiatribrugere) kan med undren se følgende udtalelse: citat: ”REGERINGEN OG DENS støtteparti Dansk Folkeparti afviser kritikken med, at mennesker med handicap ikke bliver ramt af reformens kontanthjælpsloft, fordi de slet ikke skal være på kontanthjælp”.

Og det gør vi, fordi vi ikke ser de psykosociale handikap inkorporeret i denne udtalelse, eller i forekommende praksis.

Det er især i den relation vigtigt, at de personer som skal hjælpe og støtte handicappede i at komme på arbejdsmarkedet har en vis indsigt i folks handicap. Simpelthen for at forebygge, at de opstiller fuldstændigt umulige løsninger på folks problemer. Alternativt kan man blive bedre til at respektere de lægefaglige udtalelser, der allerede findes i folks papirer fra egen læge og – ikke mindst – lytte til de handicappede.

Derfor kan vi slutte op omkring udtalelser og holdninger fra Danske Handicaporganisationer.

LAP mener også, at lovforslaget uddyber de sociale skævheder i samfundet, og især for mennesker med psykosociale handicap. Det er interessant at se, at forslagsstillende partier ikke mener, at mennesker med handicap skal være på ”kontanthjælp”.

Citat:

”Partiet Venstres ordfører på området, Hans Andersen mener slet ikke, at handicappede borgere, der er for handicappede til at varetage et almindeligt job, skal være på kontanthjælp.

– Kommunerne skal sikre, at hvis man har en varig nedsat arbejdsevne, så skal man slet ikke være på kontanthjælp. Så skal man i et ressourceforløb og derefter muligvis i et fleksjob – eller sågar have en førtidspension. Og det er jo kommunernes ansvar, siger han.”

Så spørger man, hvorfor de faktisk er det, og derved vil blive ramt af den nye lovgivning?

LAP opfordrer ansvarlige medlemmer af folketinget at stemme mod forslaget, primært fordi det har en social og sundhedsmæssig slagside og virker i sin form som direkte ødelæggende for de mange recovery- og rehabiliteringstiltag inden for regionale og kommunale tilbud til personer med psykosociale handicap.

Det virker mærkeligt for LAP, at tre ministerier skaber hinanden modstridende love, og vi skal anbefale, at de respektive ministre sætter sig sammen og får helhed i helbreds- og støttende tiltag.

Ikke mindst af hensyn til de i samfundet berørte grupper af borgere.

 

På vegne af LAP’s LandsLedelse

Finn Parkø
Steen Moestrup
Bo Steen Jensen