Pressemeddelelse: Appel om massiv hjælp til det psykiatriske område

Appel om massiv hjælp til det psykiatriske område

I en ny fælles appel opfordrer Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere LAP sammen med 32 andre organisationer regeringen til at handle på de kritiske forhold, der er i psykiatrien.

Psykiatrien i dagens Danmark er på et niveau, hvor der er behov for et massivt løft. Alt for mange borgere får ganske enkelt ikke den behandling, de har krav på, og det er en situation, der har konsekvenser for de pårørende, psykiatribrugerne – og ikke mindst resten af samfundet.

Sådan lyder det fælles budskab, som 33 organisationer samlet i Psykiatrialliancen i dag har sendt til de ansvarlige politikere på Christiansborg.

Talspersonen for initiativet, formand for Dansk Psykiatrisk Selskab og overlæge på Psykiatrisk Center i København, Torsten Bjørn Jacobsen, mener, at vi som samfund har nået grænsen for eksempelvis, hvor lange ventetider vi kan være bekendt:

”Der er massivt behov for, at vi udvikler og målretter vores indsatser. Forholdene i psykiatrien er ganske enkelt ikke gode nok. Som samfund er vi for dårlige til at forebygge og skabe sammenhæng i indsatserne. Det kan få vidtrækkende konsekvenser, hvis ikke vi får en ny og styrket politisk indsats og prioritering” siger overlæge Torsten Bjørn Jacobsen.

Læs PsykiatriAlliancens appel her

Mindre tvang
Hos LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere er der lagt særligt vægt på at vi i Danmark får nedbragt anvendelsen af tvang, og finder nye bedre metoder i behandlingen af vore psykisk sårbare borgere. Hos LAP lægger vi tillige vægt på, at vi arbejder med at finde løsninger, så brugerne af den danske psykiatri ikke ender med at få det modsatte resultat af den hjælp, de har behov for; nemlig et liv i ruiner, dette både socialt og økonomisk. Vi ser også meget gerne, at beslutningstagerne tager et ansvar, når der sker grove fejl i sagsbehandlingen og den medicinske behandling.

Sammenhængende indsats
Det vil sige en mere sammenhængende samt kompetent hjælp i systemet og hos dennes medarbejdere. Således at flere brugere kan komme på fode igen, kunne opbygge, og leve med et psykosocialt eller mentalt handicap uden fordømmelse og stigmatisering både i de offentlige systemer og i medierne. Samtidig ser LAP gerne at de mennesker, der har med psykiatribrugere at gøre uanset hvor i systemet, som det mindste får et kursus i hvordan man kommunikerer med et psykisk sårbart menneske.

Hvilket nok er et af de største problemer, nemlig måden der bliver kommunikeret på med vores brugergruppe, da det ofte er der hele korthuset falder sammen!

Stop for nednormeringer og besparelseskrav

LAP udtrykte ved lanceringen af tredje udgave af gennembrudsprojektet, nemlig fhv. Sundhedsminister Astrid Krag’s projekt “50% reducering af tvangsanvendelse i psykiatrien”, følgende spørgsmål: ” Hvor længe har det danske samfund endnu råd til en psykiatri der er udsultet (samfundsøkonomisk ca 80 milliarder)? Dette spørgsmål er stadigt relevant, ikke mindst når man ser på fortløbende nednormeringer og besparelseskrav.

Overdødeligheden blandt psykiatribrugere er alt for stor!
Siden nedlæggelse af amterne i 2007, er den nye linje i hele hospitalsvæsenet: Korte indlæggelser med opfølgning og behandling i eget hjem. Dette er også kommet til at gælde for psykiatrien – mange bliver nu behandlet ambulant, hvor vi bor enten i eget hjem eller er indskrevet på et kommunalt eller privat ejet bosted. Når denne konstellation ikke fungerer efter hensigten og der sker ulykker, ser vi pressen reagerer. Her udtaler borgmestre, politikere, fagforeninger og mange flere at det er fordi psykiatribrugere ikke tager deres medicin, og det skyldes manglende sygdomsindsigt hos brugerne. Det er dog direkte modsat: Det er de nævnte grupper, der har manglende indsigt i hvad det betyder at have en psykisk lidelse!

Vi er nødt til at sparke bolden over på den anden banehalvdel: Der er sket svigt i tilsynet med den almene helbredstilstand for psykiatribrugere!

Dette kan opstå når udskrivning fra mere intensiv behandling i hospitalsregi ikke opfølges lægeligt tilpasset og afpasset, men bare videreføres, ofte med flere somatiske og psykiatriske diagnoser. En mere sammenhængende samt kompetent hjælp ønskes, sammen med et økonomisk grundlag der er tilstrækkeligt til behandlingen.

Behov for data
Vi har brug for talmateriale for hvad der sker med os når vi modtager behandling ambulant (også med stærk medicin). Materiale i stil med de opgørelser der søges frem via regionernes databaser.

LAP plæderer her for, at der sættes fokus på blandt andet overdødeligheden for psykiatribrugere i Danmark.

Kort sagt ønsker LAP til stadighed mere brugerinddragelse og respekt overfor behovene hos de enkelte borgere, der søger hjælp og gennemgår en behandling i psykiatrien i Danmark. Det er trods alt os, der både skal gennemleve og leve videre med vore lidelser, samt de af medicinen frembragte dårlige bivirkninger og konsekvenser. Derfor bør det være vore behov, der skal tages hensyn til før alt andet, det være sig behandlernes følelser eller politikernes dagsorden.

VI har ikke valgt at være syge, men både behandlere og politikere har valgt deres rolle i disse forhold og debatter, HUSK DETTE!

Med de bedste hilsner LAP
Arbejdsgruppe for presse og lovgivning.
LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

For yderligere information, kontakt venligst:
LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere – www.lap.dk – Landsledelsesmedlem  Hanne Skou Kadziola – hanneskou@kadziola.eu – 28 10 83 37