Pressemeddelelse: FOA formand fører sine medlemmer bag lyset !

22. januar 2014

Mere tvang betyder flere konflikter på bosteder for psykisk syge.

FOA formand Dennis Kristensen fører sine medlemmer bag lyset!

Mere tvang betyder flere konflikter og flere tilfælde af vold på bosteder for psykisk syge.

Hvorfor kæmpes der ikke for bedre uddannelse til FOA-medlemmer ?

Hvorfor er FOA´s medlemmer ikke uddannet til de job de får ?

Uvidenhed er årsag til mange konflikter, beboerne er ofte bedre klædt på end personalet. Dette gælder både misbrugsproblematikker og medicinhåndtering. Samt ikke mindst i forhold til recovery. Personalet er ikke klædt på til at arbejde recoveryorienteret. Især ikke FOA´s medlemmer.

Flere konflikter bliver klaps til FOA´s egne medlemmer. Der bliver flere medlemmer, som går ned og får psykiske problemer, som på sigt betyder, at flere af FOA´s medlemmer får dødsens farlig psykofarmaka ligesom beboerne. Desuden bliver der en optrapning af konfliktniveauet på bostederne og det giver flere voldsepisoder.

Hvornår bliver bostederne under Københavns kommune opdateret, ved at både personale og beboere bliver klædt på, så de kan samarbejde og spille sammen om tingene, og ved at faglig sparring bliver en hverdagsbegivenhed.

Denne pressemeddelelse er blevet til efter samtale med en beboer fra et af Københavns bosteder. Forholdene var de samme i 2007 – hvor debatten om bostederne var til høring.

Hvorfor sker der ingen udvikling – er det kun i København det halter eller flere steder i landet?

For yderligere information, kontakt venligst:
LAP – www.lap.dk – FU- og Landsledelsesmedlem Steen Moestrup – steen@lap.dk – 28222765
LAP – www.lap.dk – Landsledelsesmedlem Hanne Wiingaard – wiingaard@pc.dk – 21637314