Pressemeddelelse: Forebyggelse af vold på botilbud

22.08.2016

Udvidede magt- og tvangsbeføjelser er ikke vejen frem!

Der er ikke brug for hovedkulds-handlinger, men langtidsholdbare løsninger! Skal det ske må brugerne høres! Det kan endda forebygge og formindske antallet af disse ulykkelige hændelser. Indtil nu har det mest været medarbejdere og politikere, som har været i den offentlige debat. Problemerne skal løses, inden de bliver problemer og det, der er langt værre…

Det er ikke udvidede magt- og tvangsbeføjelser som er vejen frem! Det vil blot øge konfliktniveauet og på sigt være med til at øge fremfor at mindske voldsproblematikken.

Der er også stor utryghed blandt LAP’s medlemmer! Det hænger utvetydigt sammen med en mangel på ressourcer og kvalificeret personale på bostederne. Hvilket også ledende medarbejdere er enige i. Der er ofte en discountagtig markedsstyring på området.

I stedet for flere tvangs- og magtbeføjelser bør man skabe bedre muligheder for at etablere og videreføre små og velfungerende botilbud. Beboerne skal inddrages sammen med de gode erfaringer fra personale og ledelse fra andre tilbud. Det er på høje tid, at der sker en afvikling af store og forældede anstaltslignende botilbud, som sammenblander vidt forskellige målgrupper og skaber uoverskuelighed og utryghed for beboere og ansatte.

Der er behov for ibrugtagning og udvikling af styringsredskaber, som sikrer at bo- og bostøttetilbud og faglig ekspertise ikke afvikles i en stadig markedsgørelse, hvor kortsigtet kassetænkning og kommunale hjemtagelser styrer.

Vi undrer os over, at man i stedet nedlægger eller skærer drastisk ned på mindre velfungerende botilbud til borgere med psykiske lidelser, misbrug og mulig voldshistorik!

Eksempelvis lukkede Region Syddanmarks botilbud Flydedokken i Fredericia 1. juni i år. Et tilsvarende regionsdrevet tilbud i Middelfart forventes at blive kommunalt og dermed ikke relevant for resten af denne belastede gruppe i Region Syddanmark.

Stil krav til personale og psykiatri om at udvide kompetencer, rummelighed og behandling over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug.

Gør op med den meget konfronterende nultolerance strategi. Strategien har betydet alt for mange politianmeldelser og behandlingsdomme. De få potentielt farlige personer drukner i mængden og reelt ufarlige personer udsættes for alt for restriktiv behandling.

Det er noget af det, LAP mener, og har givet som høringssvar til en forbedret indsats for forebyggelse af vold på botilbud.
Vi i LAP står naturligvis til rådighed for yderligere oplysninger og interview mm.:

LAP – Landsforeningen Af Nuværende og tidligere Psykiatribrugere, Store Glasvej 49, 5000 Odence C.

Læs LAP’s høringssvar her

For yderligere information, kontakt venligst:
LAP – www.lap.dk – landsledelses- og forretningsudvalgsmedlem  Hanne Skou Kadziola – hanneskou@kadziola.eu – 28108337
LAP – www.lap.dk – Udviklingskonsulent  Karl Bach Jensen – karl@lap.dk – 51526218