Pressemeddelelse: Frivillig tvangsopfølgning stresser psykisk syge

Tvang kan aldrig være frivillig

Venstres psykiatriordfører, Sophie Løhde, vil lancere et forslag om frivillig tvangsopfølgning på patienterne ved udskrivning. Skriver Ekstra Bladet, søndag.

20 procent af danskerne får brug for psykiatrisk hjælp i løbet af et liv.
At tvinge hen ved en million mennesker til psykiatrisk behandling, ville gøre psykiatrien mindre attraktiv end den er i forvejen. Patienterne tør ikke søge indlæggelse af angst for tvungen behandling.

En psykiatri i verdensklasse er en psykiatri uden tvang. En psykiatri hvor efterbehandling er tilbud, som man ikke har lyst til at sige nej til, fordi det virker attraktivt at efterkomme de behov og ønsker, som vi mennesker har brug for. En passende blanding af omsorg og udfordringer. Et samfund kendetegnes på, hvordan det behandler sine svageste borgere. Danmark skal være foregangsland og afprøve nye og værdige behandlingsformer. Flere støttende samtaler, zoneterapi og andre alternative, anerkendte behandlingsformer.

I tråd med psykiatriaftalen mellem regeringen og amterne for 2003 til 2006, hvor der var enighed om at fremme metodeudvikling til nedbringelse af brugen af tvang, blev der på Amtsrådsforeningens konference “Tvang – hvor meget eller hvor lidt?” udtrykt enighed om, at arbejde for at etablere et nationalt projekt med det formål at minimere behovet for tvang.
Ved afslutning af fase 1 i det såkaldte Nationale Gennembrudsprojekt kunne man konstatere en sænkning af anvendelse af tvang på de deltagende afdelinger på ca. 20 procent.

Tallet er igen stigende, og projektet er afsluttet. Det er ærgerligt at psykiatrien som institution ikke får politisk opbakning – og mulighed for at følge op på succeshistorierne. Det ser ud som om, at de politisk valgte, fokuserer meget mere på psykiatriens enkelte nederlag.
Tvang kan aldrig blive frivillig. Under visse omstændigheder, kan frivillig tvang, kaldes for skjult tvang.
Sophie Løhdes forslag vil sikkert vinde sympati i den brede befolkning, fordi det handler om frivillighed. Men det er jo blot Kejserens nye klæder hun i fører sig. Der kræves omstrukturering i psykiatrien, ikke vanetænkning.

Med venlig hilsen
LAP
www.lap.dk