Pressemeddelelse: Gummiceller, nej tak.

Vi må i LAP på det kraftigste reagere på Sundhedsminister Jakob Axel Nielsens ide om Gummiceller som behandlings ide og alternativ til Bæltefiksering. Og samtidigt må vi undre os over at formanden for Dansk Psykiatrisk Forening Anders Fink-Jensens opbakning af forslaget.

LAP foreslår sundhedsministeren at han i stedet:

  1. fremmer implementeringen af de resultater der fremkom via Gennembrudsprojekter (Det nationale projekt om tvang i psykiatrien)
  2. bruger sin indflydelse på at få løftet psykiatrien ud af det økonomiske efterslæb de konstante besparelses krav har placeret den i.

Dermed kunne vi opnå at der blev rum og plads til den personale forøgelse som muligvis er fornøden, for at der blev plads til den forebyggende omsorg og samtale – som Gennembrudsprojektet viste var vejen ud af overforbruget af tvangs foranstaltninger.
Det er dybt beskæmmende for et oplyst samfund som det danske, at vi hører til et af de lande i Europa, der bruger mindst på psykiatrien. Danmark bruger omkring 7% af sundhedsbudgettet på psykiatrien. Lande vi normalt sammenligner os med bruger omkring 17 til 20 %
Og i betragtning af at psykiske lidelser kan ramme op til omkring 40 % af befolkningen er selv 20% for lidt

Det er i dag bevist at psykisk sygdom er lidelser man kan blive rask af eller i høj grad formindske gener fra.
Men vejen går hverken via Gummiceller, hånd og fod remme eller bæltefikseringer

LAP må forlange at psykisk syge mennesker i Danmark tilbydes en behandling der ikke er menneskenedværdigende på grænsen af tortur.

Kontakt:
Bo Steen Jensen, 39693388
Hanne Wiingaard, 55500151