Pressemeddelelse: Sådan provokeres folk i behandling til handlinger, der fastholder dem i behandlingen

I aften fik Danmark i den bedste sendetid, DR1, Forbrydelsen fra 20 til 21, et eksempel på hvordan fangerne/patienterne  bliver provokeret til overfald på personalet.

Xxx får besked om, at hans forestående udskrivning ikke er godkendt fra Retslægerådet af overlægen på afdelingen, og samtidig kræver vagten/plejeren, at han skal tilbage på sit værelse. Han kan ikke få lov at gøre samtalen med overlægen færdig og samtalen foregår på gangen. Hans første venlige afvisning af vagten/plejen anvisninger ignoreres og til sidst bliver han voldelig og kan dermed fastholdes i tvangsbehandlingen.

I situationen ser vi til sidst hvordan han ligger bælte fikseret.

Tydeligere indblik i daglig dagen på retspsykiatrisk afdeling, kan Danmarks befolkning vist ikke få.

Desværre er dette ikke et enestående eksempel.

LAP – Landsorganisationen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere håber, at regeringen og Dansk folkeparti i særdeleshed vil komme til fornuft og fjerne forslaget om tvungen opfølgning fra den politiske dagsorden. Lige som vi håber man vil indse, at etikken ikke tillader, at behandlingsdomme baseres på vold mod personale.

Det må være indlysende for alle, at i denne situation er patienten i en situation, hvor personalet har alle muligheder for at provokere og dermed skabe basis for en voldsepisode, der siden kan føre til en behandlingsdom på ubestemt tid. Og dette er ikke etisk acceptabelt i et land som Danmark, der netop har ratificeret konventionen omkring Handicappedes lige rettigheder.

En LAP fra
Steen Moestrup
Medlem af Landsledelsen i LAP
28 22 27 65