Pressemeddelelse: Hvor mange lig skal der på bordet?

5. februar 2013

Med et døgns mellemrum er to psykiatriske patienter fundet døde på den lukkede afdeling på Bispebjerg i København. Folketingspolitikere og sundhedsmyndigheder kan ikke længere sidde kravet om indfrielse af basale rettigheder og om flere obduktioner ved mistænkelige dødsfald hos psykiatriens brugere overhørig. Der må handles nu, inden der sker endnu flere unødvendige dødsfald.

Med et døgns mellemrum er to psykiatriske patienter fundet døde på den lukkede afdeling på Bispebjerg i København. Dødsfaldene er med overvejende sandsynlighed forårsaget af den ordinerede psykofarmaka. Gentagne pludselige og uventede dødsfald og den generelle overdødelighed blandt psykiatriens patienter, der i gennemsnit har 20 år kortere liv end resten af befolkningen, peger på, at der er behov for gennemgribende forandringer inden for psykiatrien.

Fra officielt hold fokuseres der på, at psykiatriske patienter fører en forkert livsstil og at ændret livsstil vil mindske overdødeligheden. Naturligvis er en sund livsstil vigtig for psykiatribrugere som for alle andre borgere her i landet. Men i LAP – Landsforeningen af nuværende og tidligere Psykiatribrugere er vi ikke i tvivl om at den ensidige og stigende anvendelse af psykofarmaka i den psykiatriske behandlingsindsats er en af hovedårsagerne til den store overdødelighed.

I den aktuelle sag er der tale om to patienter af somalisk herkomst, og fra lægeligt hold og fra politiets side kædes dødsfaldene sammen med kombinationen af psykofarmaka og et muligt indtag af alkohol og kat. Det er velkendt, at personer med afrikansk baggrund reagerer anderledes på psykofarmaka end flertallet af befolkningen. Det er derfor ikke lægefagligt forsvarligt at behandle disse uden særlig opmærksomhed. Det bør undersøges, om der er udvist denne særlige opmærksomhed, om der har været udvist nødvendig bevågenhed over for risikoen ved at medicinere patienterne i alkohol- og stofpåvirket tilstand og om at informere de pågældende patienter om denne risiko.

Det er på høje tid, at politikere og myndigheder griber ind og indfrir psykiatribrugeres helt basale krav og ønsker. Dødsfald blandt psykiatribrugere, hvor der ikke er nogen oplagt og kendt dødsårsag, bør automatisk føre til at der obduceres, så vi får reel og brugbar viden om omfanget af de medicinrelaterede dødsfald. Der bør desuden gennemføres en dybtgående undersøgelse af psykofarmakas indvirkning på den menneskelige krop og psyke.

I stedet for den ensidige medicinske tilgang og i stedet for tvang i behandlingen, bør der satses massivt på at udvikle og tilbyde alternative behandlingsformer og på at inddrage og ansætte tidligere psykiatribrugere i psykiatrien. Som psykisk syg bør man have ret til og mulighed for at modtage psykofarmaka-fri behandling og for at lade sig indlægge uden risiko for at blive tvunget til uønsket medicinering eller tvangsbehandling med ECT.

For yderligere information, kontakt venligst:
LAP – www.lap.dk – Udviklingskonsulent Karl Bach Jensen – karl@lap.dk – 51526218
LAP – www.lap.dk – FU- og landsledelsesmedlem Lars Kristensen – lars@lap.dk – 29840407
LAP – www.lap.dk – FU- og Landsledelsesmedlem Steen Moestrup – steen@lap.dk – 28222765