Referat af møde i sommerlejrgruppen, 28. januar 2013

Til stede: Birgitte, Lisa, Jack, Mille og Steen

1.    valg af referent og ordstyrer
Referent: Steen
Ordstyre: Jack

2.    Godkendelse af dagsorden
Godkendt med tilføjelse af Oplæg til LAP bladet

3.    Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt pr. mail. Ingen yderligere kommentarer.

4.    Nyt fra Landsledelsen v/ Steen. Herunder LL mening om opholdssted og forelagt budget.
Fra Landsmøde referat fra 11. januar 2012:
Budget for sommerlejr 2013 (bilag 5 c)
Der foreligger et budget fra sommerlejrgruppen. Der søges om en bevilling fra LAP på kr. 60.000 som supplement til bevillingen fra Trygfonden.
Der sættes spørgsmål ved, hvor vidt der er et LAP relevant indhold på sommerlejren, og ved at sommerlejrgruppen betaler stærkt nedsat deltagergebyr. Desuden savner flere LL-medlemmer Steens deltagelse i behandlingen af budgettet.
Det besluttes at opfordre Sommerlejrgruppen til at gå videre med planlægningen. LL har et ønske om mere LAP relevant indhold og at rabatten til gruppens medlemmer gøres mindre (fx halv pris). Der ønskes en fornyet henvendelse med sammenlignelige regnskabstal for 2012.

Lejrgruppen opfatter, at formålet med lejren er at skabe socialt sammenhold og skabe snak på kryds og tværs om hvordan det er at være psykisk sårbar og møde ligesindede. Få idéer til selv at komme videre med deres liv og inspiration til andre måder at gøre tingene på.
Lejrgruppen tager med til halvpris. Kr. 700
Vi havde en snak om budget.
Else Lundby – 3500 kr. plus transport, for foredrag om  mindfuldness og øvelser i mindfuldness, vi har med stor succes brugt Else for 3 år siden på sommerlejren.
Tabita og Leo god historie fortæller, med musikledsagelse, gerne udendørs under træerne udenfor på Brenderup.  2000 kr. plus forplejning og kørsel.
Kirsten Kallesøe holder foredrag om sin egen recovery fra at være svingdørspatient. Kirsten kom fri af psykiatrien – da en overlæge lagde op til at de skulle hjælpe hende med det, som hun ønskede. I dag har hun sit eget firma.  5000 kr. plus kørsel.

Forstander Ole holder velkomst, foredrag og sangaften, som er med i lejeprisen.
Bustrans retur til Middelfart, Egeskov by nigth, og Odense Zoo samt Odense by samlet pris 11.375 kr.
Banko 500 kr til at købe ekstra gaver.
Postkort åbent værksted lige til at gå til når man har lyst, vi har det meste men der skal måske suppleres op kr. 1000.
Festaften – brug af orangeduge plus evt. lidt pynt til bordet 500 kr.  Lys og servietter leveres fra Brenderup.
Underholdning på Festaften – Lisa har kontakt med 5-7 fra Århus, som spiller pop, rock, de er sjove og spiller op til fest og dans – som blot skal have dækket transport, mad og en gave kr. 2000

5.    Har vi hørt fra A.P. Møller Fonden??
Vi har modtaget 75.000 kr. som kan anvendes i år.

6.    Drøftelse og godkendelse af ugeskema for uge 32
Vi har gennemgået ugeskemaet og rettet i det. Birgitte renskriver dette.
Køreplan:
Med Appetitvækker med indkaldelse til LAP bladet ca. 24. februar
Indlæg i LAP blad nr. 1. med endelig tilmelding ultimo marts – udkast til oplæg udarbejdet på mødet.
Husk tilmelding til bus ved tilmelding på hjemmesiden.
Sidste tilmelding 8. maj
Udsendelse af brev med girokort og bekræftelse på at du er tilmeldt til deltagerne uge 20/21
Sidste betaling 7. juni
Opfølgning uge 24 og ryk.
Uge 25 tilbyde overskydende til folk på venteliste.
Kontoret er lukket uge 27 og 28.
Steen Kontakter Liselotte Blixt om hun vil komme og holde et lille oplæg og hører på os.
Steen kontakter Hanne Wiingaard og spørger om hun vil med på turen til Egeskov og underholde bussen om LAP.
Frands Frydendal har tilbudt at deltage i sommerlejren og spiller til bålaftner hver aften – deltager til halvpris. René kontakter Frands.
”ordet er dit” – plakat til at sætte op på højskolen, og nogle åbne spørgsmål til at få deltagerne i gang, hvis de går i stå.

7.    Være enige om at give alle parter besked og få bekræftelse på at alle kan på de aftalte tidspunkter.
Efter LL-mødet d. 9 feb. Bekræfter vi aftaler med de foredragsholder, musik og personer, som vi har indgået aftaler med. Kopi af endelig aftaler både til Birgitte og lap@lap.dk

8.    Vagtplan 
Hvem er hjemme, hvem er ansvarlig for foredrag, hvem er tur ansvarlig….osv.
Morgenmøde 8.30 til 9.00
Kontortid – bemandning

9.    Evt.
Inger Ladegård har skrevet et indlæg til bladet, Hanne Wiingaard har meddelt Birgitte Kongsgaard at hun ikke ønsker at det skal bringes i bladet. Sommerlejrgruppen går ud fra at de får mulighed for at kommentere indlægget, hvis bladgruppen vælger at bringe Ingers indlæg.
Til næste gang:
Undersøge muligheder for ledsagerkort.
Næste møde: Onsdag d. 15. maj kl. 11.30 – ca. 17.00