Pressemeddelelse: Mere fokus på bivirkninger ved psykofarmaka

23. maj 2009

På det af LAP nyligt afholdte landsmøde, som sluttede, den 23. maj, blev der af flere medlemmer stillet forslag til, at LAP sætter mere fokus på bivirkningerne ved psykofarmaka, og der blev vedtaget følgende resolution:

“I betragtning af at mange med psykiske problemer ikke får et reelt valg med hensyn til at tage medicin, eller hvilken medicin, de ønsker at tage, er det rimeligt at kræve overfor de politiske ansvarlige, at konsekvenserne af denne behandling, det være sig overvægt, dårlige tænder, hjerteproblemer, tardive dyskinesier (ufrivillige bevægelser), problemer med seksuel driftsudlevelse, og mange andre mindre kendte bivirkninger, som en selvfølge fuldt ud behandles med den nyeste og mest effektive og bivirkningsfrie behandling, udelukkende på det offentliges regning.”

Forslaget blev eenstemmigt vedtaget, og der var bred enighed om, at LAP nu vil arbejde på, at der bliver afholdt en høring om de indtil nu hemmeligholdte bivirkninger ved behandling af psykofarmaka, som efterhånden har stået på i flere decennier uden at befolkningen er blevet orienteret om, hvad den risikerer og med alvorlige konsekvenser af de behandlede til følge, i værste fald invaliditet og døden (malignt neuroleptika syndrom).

LAP’s arbejdsgrupper er straks gået i gang med at arbejde på at stable en høring på benene og vil i den kommende tid kontakte politikere for at få en sådan iværksat.