Pressemeddelelse: Psykisk syge svigtes

Svigt og manglende behandling gør nogle psykiatriske patienter desperate.

17. januar 2011

Et samfund skal kendes på, hvordan man behandler de svage. Det er ikke altid lige nemt at få behandling, derfor opstår der i grelle tilfælde tumult mellem politi og psykisk syge.

Det er kun ganske få psykisk syge, der kommer i konflikt med loven. Men når det sker, er det ofte forbundet med dramatiske hændelser og store tragedier til følge.
Nogle er bange for at søge behandling, fordi de anser psykiatri-hospitaler som et udsted.
Andre får ikke den rette behandling, og nogle bliver mere syge af at være indlagt eller ved at få hjernemedicin.

Der findes alternative terapiformer, som ofte er billigere end indlæggelse på hospital og billigere end patenteret psykofarmaka. Den slags alternativer bliver afprøvet i et så ringe omfang, at psykisk syge reelt ikke har noget alternativ til indlæggelse på psykiatrisk afdeling og medicinsk behandling.

Når samfundet svigter ved at undlade forsøg med alternative behandlingsformer, er der nogle psykisk syge, der holder sig væk fra hospitalerne, og må gå for lud og koldt vand indtil lokummet brænder og samfundet griber ind med politi og magt.

Den slags situationer kan undgås ved at udbrede kendskabet til psykisk sygdom og alternative metoder i kampen for en tålelig tilværelse for psykisk syge.

For yderligere information kontakt venligst
LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere  www.lap.dk 66 19 45 11

Landsledelsesmedlem Hanne Wiingaard – wiingaard@pc.dk – 55500151 / 21637314
Landsledelsessuppleant Nils Holmquist Andersen – nils@lap.dk – 60607990