Referat af LL-møde 03.03.2024

Deltagere: Helle Sibbersen, Cornelius Christiansen, Lene Kristiansen, Shiva Khanjani, Hanne Carlsen, Torben Juhl, Lenette Rasmussen, Steen Moestrup, Tom Jul Pedersen
Afbud/ikke tilstede: Paul Bjergager, Inge Green Volder (suppleant), Hanne Wiingaard, Iben Fink (suppleant), Bettina K. Mærsk
Fra sekretariatet: Jakob B. Petersen

Referat

1. Valg af ordstyrer og ordstyrer.
Tom Jul Pedersen vælges til ordstyrer. Jakob vælges til referent.

2. Personlig runde
Refereres ikke

3. Godkendelse af dagsorden
Cornelius og forslagsstiller mfl. ønsker valg til FU rykket op som pkt. 5.

4. Godkendelse af referat 13.01 2024 og 30.01 2024
LL godkender referater fra 13.01 2024 og 30.01 2024

5. Valg til FU v/Lene
Cornelius Christiansen, Steen Moestrup, Helle Sibbersen, Hanne Wiingaard og Lene Kristiansen stiller op til forretningsudvalget. Resultat af afstemning:
Hanne Wiingaard, Lene Kristiansen og Steen Moestrup vælges til FU
Cornelius fortæller under dette punkt, at der er behov for mere aktivitet om arbejdsgrupper mv. i LL.

6. Møde med Social- og Boligstyrelsen
Lene og Helle orienterer, blandt andet om svar vedr. Vendepunktskurser og afholdelse af disse. Herunder at der kun er brugt under kr. 200.000 til Vendepunktskurser pt. Under dette punkt nævnes, at der skal sendes revideret budget til Styrelsen. FU tilretter budget 2024.
Referat fra mødet med Social- og Boligstyrelsen sendes til LL
NB.: Der foreligger ikke et referat.

7. (lukket punkt)

8. Opdatering af webside før landsmøde v/Cornelius
Cornelius vil gerne indgå i webgruppen og opdatere websiden. Der er tre målgrupper, medlemmer, ministerier og interessenter. Det oplyses, at det kun er godkendte referater, der lægges på websiden.
Cornelius tager kontakt til Mette H. om ændringer af webside
Cornelius skriver forslag til budget, bidrag fra LL- medlem og udgifter til tekniker vedr. webside.

9. Landsmøde (lukket punkt)

10. (lukket punkt)

11. Vendepunkter
Ikke behandlet

12. Næste møder
– Torsdag den 14.03 på 14-18.00 på Zoom
– Lørdag den 13.04 2024 kl.11.00.

13. Hvordan synes du, mødet gik?