Referat af LL-møde 03.05.2024

Deltagere: Lenette Rasmussen, Torben Juhl, Cornelius Christiansen, Hanne Wiingaard, Hanne Martha Carlsen, Tom Jul Pedersen, Helle Sibbersen, Shiva Khanjani, Iben Fink, Lene Kristiansen
Afbud/ikke tilstede: Steen Moestrup, Inge Green Volder, Paul Bjergager

Referat:

1. Valg af ordstyrer og referent

Hanne W vælges som dirigent. Lene som referent

2. Personlig runde (15 minutter i alt)

Refereres ikke

3. Godkendelse af dagsorden

Intern kritisk revisor sættes på som punkt 7
Med denne ændring er dagsorden godkendt.

4. Godkendelse af referat 13.04 2024 (bilag 4)

Under punkt 7: Formuleringen ”Livsglædegruppen skal præciseres til ”To fra Livsglædegruppen”.
Under punkt 8: Tom vil gerne med til Folkemødet 2024.
Med disse ændringer er referatet godkendt

5. Landsmøde 2024

.

6. Økonomi:

a. Regnskab 2023 – underskrift af regnskab
Vi underskriver lørdag morgen senest

b. Budget sommerlejr mm.
Blev godkendt 13/4 2024.

c. Intern kritisk revisor
Uenighed om dennes rolle

7. Opfølgning på møde med Social- og Boligstyrelsen (bilag 7)

LL svarer SBST.

8. Kystlejr budget m.m (bilag 8)

Ny landsledelse godkender 25/5 2024.

9. Orientering fra

a. FU
Lene fortæller fra møder i Sundhedsstyrelsen om implementering af 10 årsplanen. På den baggrund laver vi en pressemeddelelse fra Landsmødet. Lene og Cornelius laver udkast.
Det besluttes at lave en pressemeddelelse afsendt af Landsmødet.

b. LL

c. Orientering fra arbejdsgrupper
– Kystlejr holder møde15/5 kl. 12 i København.
– Tom fortæller at bladgruppen fungerer godt.
– Fondsgruppe og refugie gruppe mangler flere medlemmer. Hanne MC prøver at få flere med
– Shiva fortæller om en klage vedrørende December Refugie 2022.
– Sommerlejr-arbejdet kører stille og roligt på skinner.

10. Evt.

Helle siger tak for samarbejdet i det afgående LL.
Iben bryder sig ikke om forbrug af papir og porto.

11. Hvordan synes du, mødet gik?

Lene var stresset over at skrive referat og styre 45 minutters Zoom samtidig.

12. Første møde i ny landsledelse ?

Lørdag den 25.05 2024 kl.11.00 i Odense