Referat af LL-møde 21.04 2023

Deltagere: Lenette Rasmussen, Lene Kristiansen, Hanne Wiingaard, Hanne Carlsen, Shiva
Khanjani, Helle Sibbersen, Tom Jul Pedersen, Cornelius Christiansen, Steen Moestrup, Bettina K.
Mærsk, Clarissa E. Sørensen (suppleant).
Afbud/ikke tilstede: Inge Green Volder (suppleant), Henrik K. Hansen, Paul Bjergager, Torben Juhl
Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen.

Møde afholdt på Zoom.

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent
Hanne W. vælges til ordstyrer og Jakob B. Petersen vælges til referent.

2. Lukket punkt