Referat af LL–møde 23.02 2022

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Henrik K. Hansen, Grethe Kristine Nørgaard, Lene Kristiansen, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Steen Moestrup, Cornelius Christiansen, Lenette Rasmussen, Helle Sibbersen, Jens Rasmussen.
Afbud/fraværende: Hanne Carlsen, Clarissa E. Sørensen
Fra sekretariatet: Jakob B. Petersen

Møde afholdt på Zoom

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent

Hanne W. vælges til ordstyrer. Jakob vælges til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det

Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden

Der tilføjes et pkt. 6 vedr. mistillidsvotum, nyt pkt. 8a vedr. tilsyn og pkt. 7 vedr. konference.
Med disse tilføjelser er dagsorden godkendt.

4. Invitation og indkaldelse til Landsmøde 2022

LL beslutter, at indkaldelse til Landsmøde 2022 godkendes.
Det skal rettes til foreløbigt program.

5. Landsmøde forberedelse (lukket punkt):

6. Godkendelse af referat fra ekstraordinært LL møde 16.02

7. Konference

LL drøfter hvor mange deltagere og hvordan LAP skal deltage på KL konference i Aalborg.
LL stemmer om deltagelse på konference med 2 personer fra LAP. 5 stemmer for og 2 undlader at stemme.
LL beslutter således, at der sendes 2 deltagere til KL ́s konference. Deltager skal tillige passe eventuel LAP stand på konferencen.

Det vil være Lene og Henrik der tager med på konferencen.

Priser på stand:
Tilmelding af deltagere er et krav for alle standholdere
Det er obligatorisk at tilmelde alle, som skal stå på standen, til selve konferencen.
Alle tilmeldinger relateret til standen, skal angives under deltagerkategorien ‘Standholder’.
De første to tilmeldte standholdere deltager til 1.900 kr. + moms.
Yderligere tilmeldte standholdere deltager til normalprisen 3.995 kr. + moms.
Tilmelding af deltagere åbner mandag den 28. februar 2022 kl. 10.00, som også er den dag booking af hoteller åbner, hvis I skulle ønske overnatning.
Den i standtilmeldingen oplyste kontaktperson får en påmindelse om, hvornår vi åbner for tilmelding til konferencen.

8. Eventuelt

Tilsyn
– udgik

9. Hvordan synes du, mødet gik?