Ekstraordinært LL møde 16. feb. 2022 kl. 15.00 – 17.00

Tilstede: Bettina Kræmer Mærsk, Henrik K. Hansen, Grethe Kristine Nørgaard, Lene Kristiansen, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Clarissa E. Sørensen, Helle Sibbersen, Hanne Carlsen, Cornelius Christiansen, Lenette Rasmussen, Steen Moestrup, Jens Rasmussen.
Afbud: Ole Nielsen (suppleant)
Uden afbud: Jan Stig Andersen (suppleant)

Dagsorden:

Pkt. 1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Lenette
Referent: Steen

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden

Pkt. 3. Mistillidsvotum (lukket punkt)

Pkt. 4. Ændring af forretningsorden – forslag
Mødeforberedelse Nr. 6 tages ud – således at første og anden suppleanten ikke deltager i mødet. LAP sletter nr. 6 – så suppleanterne ikke deltager i LL møderne.
Absolut flertal.

Pkt. 5 Eventuelt

Forretningsorden for Landsledelsen i LAP

Vedtaget på møde i landsledelsen den 8.05.2015 og ændret på møde den 31.10.2015, den 13.02.2016, den 18.08 2018, den 06.04 2019 og 30.01 2020.

Mødeforberedelse
…….

6. 1. og 2. suppleanten inviteres til møderne med taleret men uden stemmeret.

…….