Referat af LL-møde den 01-10-2021

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Grethe Kristine Nørgaard, Lene Kristiansen, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Katrine Wiedersøe, Inger-Liss Christoffersen, Jens Rasmussen, Clarissa E. Sørensen, Michael K. Andersen, Steen Moestrup, Michael P. Krog, Lenette Rasmussen (suppleant).
Afbud/fraværende: Henrik K. Hansen og Nils Andersen (suppleant)

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer Steen Moestrup og referent Katrine Wiedersøe

2. Personlig runde. Kort vejrmelding og forventninger til dagsorden og til møde

3. Godkendelse af dagsorden
– Godkendt.

4. Godkendelse af referat fra møde den 11.09 2021
– Steen retter referatet.

5. Landsmøde 2021 (lukket punkt)

6. Økonomi: a. Fondsansøgninger – skal LAP søge Trygfond til sommerlejr, Ø-lejr og refugie i 2022? Trygfond frist 1. marts 2022
– Jakob opfordres til at søge de omtalte midler i samarbejde med arbejdsgrupperne.
-Ubrugte midler i ”1000 nye fællesskaber” puljen, der administreres af Slots- og Kulturstyrelsen – NY ANSØGNINGSFRIST 31. oktober. Gør de som sidst, behandles ansøgningerne løbende.
– Lene og Hanne er tovholder på forslaget og afgør om midlerne skal søges.
For mere info og ansøgningsvejledning se her: https://slks.dk/nyheder/2021/tilskud/covid-19-1000-nye-faellesskaber/ der kan søges støtte til aktiviteter for borgere over 21 år, der oplever ensomhed.

7. Forslag fra Lene K. (lukket punkt)

8. Orientering LL
– Sms fra medlem fremlagt.
– brev til minister – orientering –
– høringssvar – orientering –
– spørgsmål til politikere –
– refugie – opfordring på landsmøde?
– orientering FU og LL. : Trivselssamtale med LL-medlem gennemført.

9. Evt.
– Forslag om hvorfor man ikke kan give gaver til frivillige og Michael foreslår og medlemmerne selv samler penge ind, hvis man synes vedkommende har gjort en masse for foreningen, så får vedkommende en gave på et beløb.
– Hvorfor har der ikke været observatører til LL-møder i 2019. Der blev svaret på det i trivselssamtalen og Zoom møderne har haft mange lukkede punkter.
Der er ikke nogle, der har fået afslag på at deltage.

10. Hvordan synes du, mødet gik?

11. Første møde i – i ny landsledelse 25.10 kl. 16.00- 20.00 på Zoom
LL – weekendmøde søndag 14.11, fx på Hotel DGI byen kl. 12.00?