Pressemeddelelse: LAP ønsker skizofreni diagnose fjernet (18. oktober 2006)

Gratis avisen Dato skriver i en artikel tirsdag, at skizofrenidiagnosen muligvis skal revideres. Det er et internationalt diagnoseudvalg der i de kommende år skal tage stilling til dette. LAP, Landsforeningen af Psykiatribrugere mener ikke, at en nuancering af diagnosen skizofreni kan ændre den stempling skizofrene føler efter at de har været hos lægen og efterfølgende behandlet med stærk psykofarmaka.

Først når vi bliver ligestillet med andre handicapgrupper på lige fod med folk der brækker en arm, eller får amputeret et ben, vil vi kunne se en ændring af den nedsættende holdning der generelt er til sindslidende, og den stigmatisering som det medfører, når ganske få bliver udhængt i pressen som øksemordere.

De fleste sindssyge er meget rolige, stille, indadvendte, og har meget svært ved at udtrykke deres behov.

Hvis vi helt kunne undgå den diskrimination en diffus skizofreni diagnose medfører, ville tabuisering og stemplet i panden blive mindre problematisk at leve med for os. Blandt andet er det diffust om en clairvoyant kan diagnosticeres som værende én der hører stemmer, og dermed kan være skizofren. Det foreslås af Torben Østergaard Christensen, cand. psych. fra Psykiatrisk Hospital i Århus, at en mere raffineret diagnoseliste i skizofrenispektret kan lette stigmatiseringen hos sindslidende, men han tror ikke på at skizofrenidiagnosen skal fjernes.

LAP ønsker derimod at begrebet skizofreni fjernes helt.

Vi tror hverken på at en revision af diagnosebegrebet letter behandlingen, eller fjerner stigmatiseringen af skizofrene, da de fleste patienter i forvejen har prøvet mange forskellige slags piller mod sindssygdom, der bredt kaldes psykofarmaka.

LAP ønsker derfor at begrebet skizofreni helt bortfalder. I stedet ser vi hellere en afdækning og beskrivelse af hver enkeltes problematik, situation og behov.

LAP

Forretningsudvalget
Nils H. Andersen
Tlf. 60 607 990