Referat af møde i bisiddergruppen, 17. april 2013

Deltagere: Susan Skogstad, Therese Kindberg, Klaus Zenon, Heidi Vestergaard, Nikolaj Stigø, Jan Stig Andersen, Karl Bach Jensen, Birgitte Hansen

Sted: LAP, Store Glasvej 49, 5000 Odense C

1: Valg af ordstyrer og referent
Susan Skogstad blev valgt som ordstyrer og Birgitte Hansen som referent

2: Siden sidst – personlig runde

Føres ikke til referat

3: Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet er godkendt

4: Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen er godkendt

5: Opfølgning på sidste møde
Therese har undersøgt annoncepriser
Therese har afleveret en liste med adresser på Psykiatrien i Region Syddanmark til Birgitte Hansen

6: Regelsæt
Registrering af opgave: Når man får en bisidderopgave skal man, hvis muligt ringe til LAP og få det godkendt. Det skal meddeles LAP, at man har haft en bisidderopgave, så det bliver registreret. Meget gerne på e-mail med ordet rapport i emnefeltet. Dette vil Therese skrive ind i aftalen.

Opgavenummer
Det indføres, at hver bisidderopgave tildeles et opgavenummer som følger opgaven fra den første henvendelse til rapportering og refusionsskema.
Nyt opgavenummer til hver opgave/henvendelse også selvom det er den samme bisidder og samme borger.
Dette opgavenummer tildeles og administreres af Birgitte Hansen.
Formål: at øge gennemskueligheden i forbindelse med opgaver i bisidderkorpset.

6a: Håndbog for bisiddere
Se evt. den fra bisiddernet.
Indhold:
Aftale-arket
Beskrivelse af interne retningslinjer herunder rapportering
Beskrivelse af procedure fra henvendelse → tildeling af opgave → rapportering → refusion.
Bisidderprofil
En note om, at hvis man har deltaget i bisidderkursus før, kan man ikke forvente at deltage igen.

6b: Rapport
Efter nogle få ændringer af rapportskemaet, der er vedlagt som bilag på dette møde, er det godkendt.
Rettelserne er:
– Adresse og postnr. slettes fra pkt. 1
– Opgavenummer tilføjes som pkt. 3
– Postnr. og by noteres under pkt. 4.

Skemaet kan revideres efter behov.

7: Begynderkursus
Ansøgningerne blev gennemgået og det blev besluttet hvem, der skal deltage i begynderkurset den 3. – 4. maj 2013.

8: Næste møde
16.05.2013 kl. 11.30 – 16.00 LAP Store Glasvej 49 5000 Odense C

9: Eventuelt

9a: Seminar
Netværksdag hvor nye bisiddere kan mødes med erfarne bisiddere og man kan udveksle erfaringer

9b Brev til landsledelsen
Der blev på mødet udformet og underskrevet et brev til landsledelsen om bisidderarbejdsgruppen.

9c: Facebook 
Susan vil gerne oprette og administrere en Facebookside for bisidderkorpset.

9d: Ansøgning om godkendelse af bisidderarbejdsgruppen 
Ansøgning om godkendelse af bisidderarbejdsgruppen er udfyldt af Birgitte Hansen og sendt til landsledelsen.