Referat af møde i enmandsgruppen, 31. januar 2011

Referat af møde, den 31. januar 2011 på Oslobåden (Under dansk flag)

Detailplanlægning af Regionale LAP Træf i foråret 2011-02-04
Vi fordelte kontakten til medlemmer i Regioner mellem os.
For at finde mødelokale + evt. kontaktperson i den enkelte region.
Indbudte til Træffet bør være alle medlemmer i den enkelte region:
•    Individuelle medlemmer
•    Kollektive Medlemmer
•    Kollektive Støttemedlemmer
•    Støttemedlemmer
Vi aftalte, at vi vil prøve på at afholde Træf flere dage i træk i Jylland, hvis det kan lade sig gøre.
Nils. Nordjylland: evt. Nina og Sted?
Paul. Region Midt. Sted Viborg. Evt. kontakt Jan
Paul. Region Syd. Offentligt møde i Åbenrå. Lars, Anker, Minna
Bornholm. Sted evt. Rønne
Paul. Region sjælland.  Sted Ringsted
Nils. Region Hovedstaden. Sted? evt. Katrine

Næste møde?
Referent: Paul