Referat af møde i hjemmesidegruppen, 28. april 2004

Referat fra møde i hjemmesidegruppen 28. April 2004 i Odense

Til stede, Eva, Lise, Thoridt, Robert, Jakob, Hanne, Alfred og Jan.

Valg af ordstyrer – Jan blev valgt

Hvordan har jeg det for tiden – udenfor referat

Valg af referent – Alfred blev valgt

Godkendelse af dagsorden 
– vedtaget som forelagt

Godkendelse af referat fra sidste møde – godkendt

Timer og Økonomi

Robert har brugt ca. 20 timer

Vi betaler 1117,- kr. for Web-hotel hos Scannet + et ukendt beløb for det nye Web-hotel

Robert oplyser at vi andet steds kan købe Web-hotel for ca. 1000,- kr. om året

Statistik over besøg på hjemmesiden

Der har været ca. 800 unikke besøgende pr. måned

Opfølgning fra sidste møde

Det viste sig at Rober havde misforstået gruppens anvisninger om at anvende Typo3 som vi jo har købt. Han er i stedet startet på at programmere sit eget Content Manement system. Derfor er de 20 timer spildt og Robert får ikke løn for de 20 timer, men starter forfra på Typo3 løsningen. Han lover at gøre hvad han kan for at blive færdig inden Landsmødet. Om ikke helt færdig – så dog klar med en delvist færdig udgave som kan fremvises. Eva og Robert aftaler og Eva udpeger hvilke dele af hjemmesiden der er vigtigst. Hanne sørger for at Robert får den seneste udgave af medlemsbladets artikler på e-mail så den er fremme senest fredag morgen.

Ansvars og Kompetenceområder

Der skal være mere fokus på Nyhedsbreve. Det vil være ønskeligt om der udsendes flere nyheder, men afgørende er det også at det der udsendes ER nyheder. Sekretariatet vil gøre mere ud af det

Hvordan er det gået med konverteringen

Se. Punkt 8

Landsmøde, beretning, repræsentation fra gruppen på Landsmødet

Alfred har udarbejdet en oversigt over året arbejde i gruppen til Landsledelsen beretning – den er lagt ind.

Jacob repræsenterer gruppen under Landsmødet som fungerende tovholder

Evt. – ikke noget at føre til referat

Hvordan synes du mødet gik – udenfor referat