Referat af møde i kystlejr-gruppen, 21. juni 2023

Til stede christel, Lydia,carsten,,hanne c , torben j
Afbud/ ikke mødt: pia g, Linda,,margit,paul og jan a

Referent Hanne c

Enstemningt vedtaget at Pia g og Paul er udgået af arbejdsgruppen pga manglende engagement og fremmøde. De kan indbetale 700 kr snarest så beholder de deres plads og deltager på lejr som deltagere og kommer søndag d 2. Juli.
Christel og Carsten er indtrådt i steden.
Torben j overtager Steens plads som ll repræsentant.

Hele arbejdsgruppen mødes lørdag d 1. Juli i Odense og gir en hånd med at afhente materialer til kystlejren.
Vi kører til Henne strand og deler os i to grupper. En indkøbsgruppe og en hotelgruppe.
Vi har aftalt to faste ture til fanø og mandø mandag og onsdag resten detailplanlægges dagen før.
Og en afskedsfest fredag
Der bliver morgensang og flaghejsning hver dag.
Desuden gåture i nabolaget og indput fra deltagerne.