Referat af møde i kystlejr-gruppen, 8. oktober 2023

Tilstede: Hanne C, Lydia, Torben og Christel
Afbud: Linda og Margit
Referent: Hanne C

Dirigent: x

1 godkendelse af Kørsel ( Torben afklarer evt spørgsmål med kontoret i næste uge) til Lydia.

2 : regnskab godkendt.

3 Drejebog er ok godkendt

Den omhandler 18 punkter som kan bruges ved planlægning hen over året til senere kystlejre.

1: August året før : vælg LL- repræsentant
2: annoncer efter lap-medlemmer og ll- repræsentanten indkalder til første møde : vælg tovholder og præsenter LL- repræsentanten
3: vedtage budget
4 : vedtage tema måske natur og samarbejde
5: booke sted. Aug året før til slut jan md
6: før 1. Marts.: evaluering til Landsmødet. Afleveres til LL.
7: Booke stationsbus før 1. Marts
8: booke bus til ture med plads nok i marts- april
9: vedtage 1-3 ture ud af huset
10. Overveje materialekørsel og indkøb i højst 9- personers bus eller privatkørsel
11. LL- repræsentant have deltagerlisten pga datasikkerhed
12: hvem krydser af ved bussen
13: vær to hjemme fra arbejdsgruppen ved ture Ud af huset
14: vent en halv time på efternølere efter medlemsbussens afgang
15: lav skilte med arbejdsopgave- grupper
16 fordel og skriv arbejdsgruppemedlemmerne på skiltene øverst
17: lav skilte til turene hvor folk kan skrive sig på. Gem dem til turen er slut mindst
18: vær altid to ved konfrontationsopgør.

4: Beretning Godkendt til blad eller landsmøde 24

Tak for i år