Referat af møde i sommerlejrgruppen, 10. november 2011

Referat fra Sommerlejergruppens møde den 10.november 2011 kl. 12.00 i mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, Odense

Til stede var: Gunver, Erik, Jan, Jack, Inger og Birgitte og som gæst var Thoridt

1) Til ordstyrer blev valgt Jack og til referent blev valgt Birgitte

2) Referatet fra sidste møde blev godkend med lidt så kommentarer

3) Erik havde nyt fra LL. Nils skulle komme og deltage i mødet d.d. men blev syg og i stedet for kom Thoridt.

4) Dette punkt var et lukket punkt, da der er personfølsomme oplysninger, og skal derfor ikke med i det referat, der skal lægges på nettet.

5) Punkter vi ikke blev færdige med sidst

A Sommerlejrgruppen godkendte de fremlagte arbejdsrammer, som er i          tråd med med LAP´s retningslinier for arbejdsgrupper.

B Regnskabsfører. Udsættes til næste møde

C Punkterne 8 til 10 i første mødes dagsorden behandles senere.

D Vi drøftede, hvor sommerlejren 2012 skal holdes. Der har været snakket om, vi skulle finde et andet sted i år end Hellebjerg, og det blev op til Gunver, Inger og Birgitte at tage en snak med andre mulige steder f.eks. højskoler, men vi ved på nuværende tidspunkt, at vi kan disponere over Hellebjerg i uge 30, og der var også en enighed om, at det kendte i at holde det på Hellebjerg nok var det mest fornuftige. Vi endes dog om lige at stikke en finger i jorden, men det er mest sandsynligt at det bliver Hellebjerg. Når stedet er bestemt, vil Erik og Jan finde ud af noget med hensyn til forplejningen.

E Aktiviteter m.v. udsættes til næste møde, hvor vi har taget stilling til det endelige sted.

F Der blev drøftet om, vi skal spørge Trygfonden om lov til at holde det et andet sted, idet bevillingen er givet til Hellebjerg ,og det skal Karl fra kontoret finde ud af, da det er ham, der er LAP´s kontakt til Trygfonden.

H  Bevillingen fra LL om sommerlejren 2011 er ikke kommet til udbetaling men det kommer den heller ikke idet Trygfonden kom med deres store bevilling.

7

A Information om Sommerlejr 2012. Der var enighed om, at der skulle en husker med ud sammen med indkaldelsen til Landsmøde 2012 i foråret 2012, men at der senere skulle sendes en separat indbydelse ud til LAP´s medlemmer samt noget i medlemsbladet, så den ikke bliver væk i mængden sammen med materialet  til Landsmødet 2012.

B Dagsorden udsendes af Gunver 14 dage  før hvert møde og evt. punkter fra gruppens medlemmer sendes via mail til Gunver, som så udsender den endelige dagsorden en uge før mødet.

C Telefonliste på gruppens medlemmer udfærdiges.

9

A Hvad kan og må vi i henhold til Trygfondens bevilling overlades til Karl fra kontoret.

B Huske at få ansøgning om bevilling til sommerlejr 2013/2014 på Sommerlejrgruppens møde i januar 2012  !!!!

10.  Økonomi udsættes til næste møde

11.  Evt.

A Gunver havde en hilsen fra Else, og hun har fået det godt ,og hun var meget glad for de gaver, hun havde fået ved afslutningen af sidste sommerlejr. Det var sidste lejr Else var tovholder for, men vi ser hende forhåbentlig som medlem til næste sommerlejr.

B. Gunver havde udarbejdet arbejdsmapper til gruppens medlemmer og de blev delt ud til de tilstedeværende medlemmer. Resten får næste gang.

 

Næste møde afholdes torsdag den 5 januar 2012 kl. 12.30 i LAP´s lokaler på Glasvej i Odense