Referat af møde i erfaringspiloterne, 7. september 2016

Deltagere: René Knudsen, Anita Bruun Kristensen, Nikolaj Stigø og Gihta Hansen. Afbud: Inge Green Volder og Anja Piilmann.

Gruppens talsperson er Nikolaj Stigø.

Praktiske opgaver som referatskrivning osv. deles vi om, og aftaler fra gang til gang.

Dialog: Hvordan kan vores punkter integreres i samarbejde med Autismeforeningen?

Beskrivelse af gruppen til Lap`s hjemmeside:

Erfaringspiloterne – undgå at få tæv – få hjælp af en der har fået det.
Vi vil hjælpe aspergere og deres pårørende i deres møde med systemet.
Vi vil forsøge at afværge, at aspergere og deres pårørende får alvorlige men unødvendige konsekvenser som følge af uhensigtsmæssig eller mangelfuld behandling og forståelse, i stedet for at få hjælp af de mennesker, som er ansat til at hjælpe dem.
Vi vil forsøge at påvirke systemet til at yde en hjælp, der virker, og ikke blot handle efter: Vi gør noget – så har vi vist intentionen og overlader resten til klagesystemet, imens vi selv holdes skadesfri, da der ingen strafbarhed er i systemet.
Vi vil forsøge at påvirke systemet til at årsagsbehandle i stedet for at symptombehandle.
Vi vil forsøge at påvirke systemet til at udvikle aspergeres kompetencer i stedet for at nedbryde dem.