Referat af møde i multietnisk gruppe, 2. juli 2007

Tilstede var:
Tovholder Paul
Ordstyrer Bente
Referant Grace
og Kirsten

Fraværende var:
Feridun

Mødet gik fint, vi snakkede og fordelte opgaver.
Vi tager kontakt med Dansk Flygtningehjælp mhp. at søge penge til oversættelse af LAP´s folder;  “Intet om os, uden os.”
LAP har få medlemmer med anden etnisk baggrund, det gør vi noget ved,
Vi tager kontakt med Muhabet, et værested for psykosocialt handicappede med anden etnisk baggrund, og snakker med dem om deres ideer og behov.
Trods kulturelle forskelle, familietraditioner, tabu osv. vil vi også gerne snakke med hvem der ellers kan være os behjælpelige med oplysninger og information.
Efter mødet tog vi til Sankt Hans Hospital og besøgte en cafè samt Patientklubben, hvor man gav sig tid til en rundvisning efter lukketid.
Næste møde, Muhabet 10/8, kl.13.00.

Evt.  Der er mulighed for at tale med folk om kultur i Radio10, på Frederiksberg.