Referat af møde i ølejr-gruppen, 28. april 2015

Der blev diskutere henvendelsen fra X.

Alle var enig i følgende udtales.

Vi har medfølelse med dig, da du efter din egen mening, kom til skade ved en badetur, men håber at du kommer videre med livet.

MV LAP hilsner

Ø-lejr-gruppen

 

Erik gav en oversigt over, hvordan lejen status er.

Der blev besluttet at der afholdes bankospil, tirsdag og torsdag aften

At turen ud i det blå, afholdes onsdag

 

Bruno foreslog, at vi siger ja til at låne en minibus fra Holbæk kommune, 2 kr. per km.

Da den vil blive fyldt op med 8 personer til lejren, bliver bussen alene betalt med mindre rejseudgifter.

Ligeledes vil vi slipper for at leje en bil på lejren.

Bussen ville også blive brugt til de daglige indkøb, og at Bruno vil køre med deltagere, der vil se noget specielt.

Da det ligger ud over den sædvanlig arbejdsindsat, man kan forvente af deltagerne, bevilges Brune gratis ophold på lejren.

 

Jan påpeger, at der var uoverensstemmelser mellem det, LAP har meddelt ud om datoerne, og det selve lejren har markeret på deres hjemmeside.

Efter at havde set kontrakten, konstateres at LAP’s  udmeldinger er konrekte, men Erik tager sig af sagen.

 

Erik orientere om, at han på gruppens vegne har søgt FU/LL om penge til, hvis gruppen fandt det nødvendig, en ekstra dag for gruppemedlemmer, således frokost kunne stå færdig, når deltager indfandt sig.

P.g.a. dødsfald i et FU-medlem nærmeste familie, har FU ikke været mødtes, således Erik ikke viste noget om, hvordan det er gået med ansøgning.

 

Mødet begyndte kl. 12.15 og varer til 16.15