Referat af møde i sommerlejrgruppen, 15. maj 2013

Til stede: Birgitte, Lisa, René, Mille og Steen
Afbud: Jack

 

1.    Valg af referent og ordstyrer

Referent: Steen
Ordstyrer: Renè

2.    Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3.    Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt uden tilføjelser

4.    Godkendelse af referat på hjemmesiden

Referater er lagt på hjemmesiden.

5.    Nyt fra Landsledelsen v/ Steen.

På landsmødet blev der bevilliget til en ø-lejr og det blev slået fast, at vores lejr er på Brenderup de næste 3 år, således som der er søgt til.
Ny Sommerlejrgruppe skal godkendes efter sommerlejren er afholdt af landsledelsen.

6.    Drøftelse og godkendelse af ugeskema for uge 32

Indlæg om resonans mandag kl. 11 – 12 ved Michael Freiesleben fra SUS.

Liselott Blixt psykiatriordføre for Dansk Folkeparti kommer torsdag d. 8 august kl. 10 til 12 og primært lytter til os.
Tirsdag Zoologisk Have afgang kl. 13 og hjemkomst kl. 17.45
Kirsten Kallesøe kl. 10 til 12. tirsdag.
Besøg i den økologiske landsby afgang 13.15 og hjemkomst kl. 17.45
Else Lundby kl. 10 til 12. onsdag.
Onsdag Egeskov by nigth afgang kl. 15.30 – spisning kl. 18.30, kl. 20 spiller søs Fenger, afgang kl. 22 og hjemkomst ca. kl. 23.00 Sandwich fra Brenderup. Der er plads til 56 pers. i bussen. Hanne Wiingaard deltager i denne tur og fortæller om sin oplevelser med LAP.
Torsdag eftermiddag bordopstilling og pyntning af festborde. Festmiddag kl. 18 og musik ca. kl. 19.30. Orkester koster 2.500 kr. for 4 timers spiller. Deltagerne opfordres til at komme med festlige indslag under middagen.
Fredag morgenmad kl. 8.30 til 10.00 – kontortid kl. 10 til 10.30
Fri fredagformiddag.
Evaluering mundtlig og skriftlig – skema til næste gang, kl. 13.15 og bagefter kaffe og lagkage.
Fredag aften – repræsentanter for grundforeningerne fortæller om hvad der sker rundt i landet eller nogle oplevelser de har haft rundt om i landet.
Postkort værksted står fremme enten i avisstuen eller spisestuen. Der indkøbes nyt for op til kr. 1000.
Der er ca. 35 cykler til fri afbenyttelse.
Lejrgruppen holder møde kl. 8.30 til 9.00

7.    Madplan for uge 32

Ønsker til middagsmaden:
Stegtflæsk og persillesovs.
Minus vegetar.
Frokost- også fiske pålæg.
Birgitte undersøger om vi må lave kiosk eller der er på stedet i forvejen.
Birgitte spørger til evt. frameldinger til kost.

8.    Planlægning af hvordan vi fordeler værelserne på Brenderup.

Der er mange flere der har ønsket ene værelse end vi kan opfylde – vi har sorteret listen og hvem der skal have brev og sat beløb på girokortene.

9.    Vagtplan for gruppen under lejren

Hvem tager med på ture og hvem bliver hjemme.
Aftales næste gang.

10.    Brev til deltagerne som skal med sammen med girokort

Vi gennemgik uddelt brev og rettede det til.
Til dem som ikke har fået enkeltværelse:
Du har bestilt enkelt værelse, men det ønske kan vi desværre ikke efterkomme, enten finder vi en du kan sove sammen med eller du gør det selv inden for 14 dage og meddeler dette til Birgitte. Hvis du ikke ønsker at være med på lejren, bedes du meddele dette.

11.    Navneskilte

Deltagerne får hvide navneskilte. Lejrgruppen og hjælper får orangeskilte.

12.    Se i kælderen hvad vi har og hvad vi skal have med på Brenderup

Malergrejer skal retur og bruges på bazaren d. 29. august 2013

13.    Evt.

Næste møde mandag d. 1. juli 2013 kl. 11.30 på kontoret i Odense.
Sommerlejrgruppen mødes på Brenderup lørdag d. 3 august 2013
kl. 15 -16.00

Næstegang:

Kontant kasse beregnes behovet.
Næste gang liste over materiale i kælderen.
Materiale der medtages til lejr: batch, blokke, taske, kuglepen.