Referat af møde i sommerlejrgruppen, 28. april 2010

Tilstede: Gunver Hansen København, Steen Moestrup Hillerød, Inger Ladegaard Fredericia, , Ulrich Steinus Odense, Else Holm Ikast, Anne Margrethe, Mathiassen  Horsen og Hanne Wiingaard, Herluf Magle

Afbud: Hanne Nielsen,  Holstebro, Lone Toustrup Ikast

1: Siden sidst. Hvad er der hændt i vores liv på det sidste.

2: Valg af dirigent og referent.

Dirigent: Ulrich
Referent: Steen

3: Nyt fra 

Lone
Alt under kontrol omkring køkkenenet.
Fredag kommer der optil 8 ekstra til middag.

Steen
Poul Nyrup, kan ikke deltage med et oplæg.

Maleværksted:
Gunver og Else har malergrejer og melder tilbage hvor meget de har og så afklare vi hvad der skal indkøbes.
Postkort til basaren er på vej i trykken.

Gunver & Ali
Idrætsaktiviteter
Er i tænkeboks med hvilke sjove og alternative idrætsaktiviteter, som der kan laves. Bolde og løse ting i øvrigt skal udleveres via pedellen.

Vil kontakte butikkerne i Juelsminde med henblik på at få sponsorgaver.

Overraskelse betyder en mindre omkostning plus op til 8 ekstra til spisning.

Gunver er regnskabs ansvarlig og har kassen for de udgifter der ikke vedrører køkkenet, Lone har Dankort og Gunver koordinere regnskabet med Tanja.

Hanne, ansvarlig for udflugter

Heldagstur med bus til Kolding Hus
Sejltur en eftermiddag

Inger
John Leø og Louise Kommer med karokeo anlæg får 6.000 kr. incl. Kørsel.
Har undersøgt økolariet i Horsens, entré gratis.
Kontakter Ursula omkring fotografering ellers finder Else en anden.

Ulrich
Anne Margrethe
Går gerne tur med folk,
Strandtur, gå tur hver aften.

Else
Hvis Frands står for Indtroduktion til socialmassage, meditation og bålsang får han sommerlejren til halvpris. Hvis han massere alle dem som gerne vil have det får han 2.000 kr. (forslag)
Else skal huske og sende alle dokumenter elektronisk til kontoret.


Uge program:

Fredag: Køkkenhold og sommerlejrgr ankomst fra kl. 12

Lørdag:    M: Morgenbevægelse med sang
F:
E:
A:

Søndag:    M: Morgenbevægelse med sang
F:
E:        Heldagsudflugt Kolding Hus
A:

Mandag:    M: Morgenbevægelse med sang
F:
E: 15 – 18 De 5 rytmer
A:
Tirsdag:    M:
F:
E:Vejletur til økolariet
A:

Onsdag:    M:
F:LAP-lege
E:
A:Fest aften

Torsdag:    M:
F:LAP-lege
E:Sejltur
A:

Fredag:     M:
F:
E:Overraskelse
A:

Lørdag:  Hjemrejse

4: Nordisk Sommerlejr v/ Hanne Wiingaard

Nordisk sommerlejr vil gerne at LAP står for en sommerlejr i Danmark, 2012.

Der skal så være nogen som deltager i sommerlejren 2011.

Ib Scheiding, der tidligere har deltaget i Nordisk Sommelejr kunne besøge os på sommerlejren.

I 2008 deltog ca. 30-40 personer.

Tidligere har der været personalet med, men nu er de parate til, at det bliver uden personale.

De har nogle faste traditioner, bl.a. vil de spille volleyball.

Vi prøver at lade det være en del af Workshoppen på landsmøde for om der kan etableres en Nordisk sommelejrgr., som prøver at arrangere en Nordisk sommerlejr på Juelsminde Idrætsefterskole. Se tillige omtale af nordisk forening efter dette referat.

5. Deltagerliste, kommentarer

Telefonnr. Kommer ikke på ved udsendelsen.
Else har lavet nogle rettelser til listen som afleveres til Mette.

Vær opmærksom på, at der kun kan deltage 62.

6: Hvad skal vi huske i skrivelsen, som vi sender med girokortet ?

Uge plan
Regler
Huskeliste
Praktisk oplysninger omkring bustider mv.

7: Hvad gemmer vi til næste møde på ” Palshøj ” ?

Praktisk ting omkring udflugter.

Lone deltager ikke i denne weekend.

Ønske om, at der leveres en menuliste til sommerlejrgruppen inden sommerlejren. Menu sættes op ved indgang til spisesal på sommerlejren.

Hvis Inger fra køkkenet kan deltage vil vi gerne det, og gerne medbringende en gryderet.

Vi skal meddele Else om vi kommer fredag 4. juni eller lørdag 5. juni.

Ankomst seneste kl. 10.30 Lørdag
Slutter over frokost søndag.

8: Eventuelt

Else har besluttet at stoppe som tovholder

Ulrik har besluttet at han vil trække sig ud af sommerlejrgr.

Melder man fra inden 1. juli kan man få 50 % retur, efter denne dato får man ikke noget tilbage.

Vigtigt, at gruppen mødes i det omfang der er brug for det.

Lidt om det nordiske samarbejde. ……se mere på http://www.nfsmh.se/

Om NFSMH

Föreningen är en paraplyorganisation för åtta handikapporganisationer inom området psykisk hälsa i Danmark, Färöarna, Island, Finland, Norge, Sverige och Åland. Föreningen verkar för att förbättra situationen för människor med psykisk ohälsa samt genomför årligen en sommarsamling i något av de nordiska länderna och autonoma områdena.
—————————————————————————————-
MEDLEMSORGANISATIONERNA
Uppgifter om organisationerna finns under länkar, medlemsorganisationer
FSPC, Finlands Svenska Psykosociala Centralförbundet rf.
Gedhjalp
LAP, Landsforeningen Af nuvaerende og tidigere Psykiatribrugere
MHN, Mental Helse Norge
MTKL, Centralförbundet för Social och Mental Hälsa
RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
Sinnisbati
——————————————————————————————-
STYRELSE OCH SEKRETARIAT
Erling Jahn, styrelseordförande, MHN
Hanne Wiingaard, vice styrelseordförande, LAP
Eva Ringwall, ledamot, FSPC
Inger Bjon, ledamot, FSPC
Eggert Sigurhor Sigurdsson, ledamot, Gedhjalp
Sigursteinn Másson, ledamot, Gedhjalp
Erik Olsen, ledamot LAP
Thorbjörn Garberg, ledamot, MHN
Göran Johansson, ledamot, MTKL
Pekka Sauri, ledamot, MTKL
Jan-Olof Forsén, ledamot, RSMH
Annika Malmqvist, ledamot, RSMH
Soffi Egholm, ledamot, Sinnisbati
Äna Reinert, ledamot, Sinnisbati
——————————————————————————————-
Lennart Håwestam, generalsekreterare, NFSMH