Åbent brev til medlemmer af LAP Region Syddanmark, medlemmer af Regionsrådet og Psykiatriledelsen i Region Syddanmark

Odense, den 23. april 2010

Vi har i LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere fået en henvendelse fra en psykiatribruger, der repræsenterer en hel gruppe af patienter, som har været glade for deres ophold på afsnit P502 på Odense Universitetshospital. Et afsnit, der har udmærket sig med anvendelse af kognitiv terapi for personer med personlighedsforstyrrelser og spiseforstyrrelser.

Afsnit P502 står nu over for lukning, fordi der har været et samlet overforbrug af midler i psykiatrien i Region Syddanmark.

Psykiatribrugerne beskriver forskellen på P502 og en almindelig henholdsvis en lukket afdeling, hvor patienter med personlighedsforstyrrelser henvises til som:

På P502 tager man vare på sine patienter og er ude i afsnittet blandt patienterne, spiser sammen med patienterne og forholder sig til dem, når de aktuelt får det dårligt. Man griber ind og vejleder dem aktivt i at forholde sig til angstanfald og depressive tankter. Som patient føler man sig værdsat og behandlet, delagtiggjort og lyttet til.

På almindelige afsnit og de lukkede afsnit føler patienterne sog blot overvåget og holdt under opsyn. De oplever, at personalet sidder på deres kontor, i et plasbur med lukket dør – lægger kabaler på computeren og facebooker. Personalet registrerer f.eks. om patienterne opholder sig meget alene på stuen eller om de er aktive i samspil med andre. Her går personalet ikke aktivt ind i, hvorfor eller hvordan patienterne kunne håndtere deres liv anderledes.

På mandag den 26. april er der møde i Regionsrådet for Region Syddanmark og punktet om lukning af P502 i Odense vil være på dagsordenen.

Vi vil gerne stille politikerne følgende spørgsmål:

Hvorfor vælger man ikke at nedlægge et af de afsnit, som ikke arbejder efter miljøterapeutiske principper?

Hvorfor vælger man ikke at nedlægge et af de afsnit, hvor patienterne blot føler sog opbevaret?

Hvorfor ikke holde fast i P502, hvor patienterne føler sig lyttet til?

På mandag den 26. april kl. 14.00 stiller en gruppe psykiatribrugere op som en mindre delegation foran Regionsgården, Damhaven 12, 7100 Vejle.

Delegationen tager imod regionspolitikerne, når de ankommer til Regionsrådsmøde kl. 15.00, hvor delegationen forventer at deltage og har tilmeldt sig for at kunne stille spørgsmål til politikerne.

Vi opfordrer LAP’s medlemmer til at slutte op om delegationen og overvære Regionsrådets møde.

Med venlig hilsen
LAP og LAP Region Syddanmark