Referat af møde i sommerlejrgruppen, 8. september 2016

Tilstede: Inge Volder, Lone Toustrup og Steen Moestrup
Afbud: Troels Gade

1. Velkommen

2. Valg af mødeleder og referent

Mødeleder:Lone
Referent: Steen

3. Evaluering

Mit forslag er at vi gennemgår ugeprogrammet punkt for punkt

Mindfullness mange ved annoncering.

Kreativ værksted –
Mange malede på sten.
Ikke så mange der malede på lærred.
Inspirere mere til at male på lærred.
Male på fortrykte papir – mindfullness papirer -vi har bøger.

Havevandring –
20 personer deltog og god fortælling
Næste år lad Ole vise rundt på skolen og fortælle om muligheder.

Skrivværksted:
Gik godt og der var god opbakning fra en gruppe.

Tur til Middelfart og Bogense.
Samspil mellem turlederne fungerede ikke og aftale om afhentning i Middelfart gik ikke som planlagt.

Sang aften
Godt besøgt.

Morgen sang – i foredragssalen kl.9 og få en deltager til at stå for dette.

Annoncere efter hjælpere undervejs i ugen.

Bål denne aften – ordet er dit.

Scenen er din var velbesøgt.
Pernille var god og gjorde det rigtrig godt.
Var værd at gentage til næste år.

Mindfullness – ligge nogle flere fysiske aktiviteter ind i dette programpunkt.

Flere aktiviteter hvor man rør sig – ludo-basket , kroket , kongespil,

Pizza i haven om aftenen.
Var godt – men vigtig at de som står for den kender ovnen og bagetiden.

Turen til Svendborg
Lidt lang på grund af vejret.
Tilsvarende tur til Jylland – lang tur onsdag – er en god dag.
Ingen kaffe med.

Lejrstemning

Medlemmernes evaluering
Der er en del, som har svaret forkert på skemaet med evaluering – når man sammenligner deres kommentar med deres værdi skala – faktisk bliver de fleste registreringer i dårlig med pil ned til godt.

Næste år kun 3 muligheder i skala.

God og god med pil ned:

Sted: 86 %

Mad:94 %

Ledselse: 94 %

Sociale:98%

Udflugter: 73 %

Vi understreger endnu en gang, at folk skal være selvhjulpne for at være med – og to af deltagerne betragter vi som ikke selvhjulpne.

Bålaftner – forskellige temaer: snobrød, fællessang, fris snak, fortælle historie ect.

En aften med Line-dans – det var rigtig godt. Gerne onsdag aften.

Oplevelse af samspil/samarbejde i lejrgruppen

Savnede samspil i en lang række situationer.

Festaften.
Hjælpere fungerede godt.
Manglende gensidig sparing.
Tænk over at indlægge en formel samling af arbejdsgruppen efter aftensmaden. Undtagn festaftenen.

 

Musik
Overveje om hvordan vi får flere op og synge en sang.

Om lokale LAPper fredag var en god succes som kan gentages. Flyttes til torsdag.
Gerne en formiddag med politiker på et eller andet niveau.

Snak om udsatteråd i kommunerne.
Oplægsholdere Michael Saxtorph, Alice Rasmussen, Inge Volder

Sauna – ved Jesper var rigtig godt.
Og evt. mudderbad.

Klatrevæg – lærer fra skolen, skal være ansvarlig.

Fredag aften – aften hygge med ordentlig farvel.
Måske slået sammen med evaluering.

Evaluering – ved og snak i grupper.

Vi skal ikke have vimpler og flag med. ….!!!!

Snak om bordopstilling. ….både i ugen og fest aften – mindre borde f.eks. 8 om hvert bord.

Maden

Salatbaren skal have mere friskt grønt.
Grove grøntsager: Hvidkål, rødkål,rødbeder, bladselleri, bladfenikkel, ruccula, porrestykker, ect.
Focus på særkost – at det kun er til dem.
Skilt med særkost.
Desinfektions væske/håndsprit.
Pålæg til morgenmad – blot to slags.
Natmad  – fungere fint.

Ugeskema i A5 størrelse evt. i plastiklomme – / tykt papir.

Økonomi -udsættes til næste møde.

 

4. Tidsplan for afvikling af næste lejr 

Brenderup næste år. Uge 31 i 2017 – søndag d. 30 juli til lørdag 5.august 2017

Husk annonce i bladet -kort og kontant.

Forskellige blade til deltagerne i taskerne og hvervefolder opfordre til at deltagerne bytter blade eller læser op undervejs.

Møderække

Undersøge tur muligheder i Jylland

Indenfor en times kørsel.

opbygning af program

uge i 2017

Mange ting er ført til referat til under evaluering.

Penge/ansøgninger  -ansøgninger overlades til landsledelsen.

 

5. Lejrgruppe ?

Vi er tre tilbage i gruppen.

Og nogle faste hjælper -gerne en initiativtager til spil/sportsaktivitet, mindst 2 i kreativtværksted, 1 til skriveværksted.

 

6. opgaver

Forslag til turer.

Lone kontakter Brenderup

Inge afklare hvad der er brug for af spil.

Lone laver forslag til ugeprogram.

Steen giver evaluering med %-tilfredshed.

Steen afklare ansøgning TrygFonden ansøgning.

 

7. hvordan gik mødet. 

Uden for referat.