Pressemeddelelse: Har psykiatribrugere samme værdi som andre mennesker?

Pressemeddelelse fra Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere (LAP)

Udsendt d. 25. oktober 2007

Har psykiatribrugere samme værdi som andre mennesker?

Har psykiatribrugere samme menneskerettigheder som andre mennesker?
Det mener FN, at de har!!
Vil valget d. 13/11 give os en regering, der mener det samme??
Vil folketingskandidaterne fortælle, om de er enige med FN?

FN har for nylig vedtaget en konvention om handicappedes rettigheder, en konvention, som ligestiller psykiatribrugere med andre grupper af handicappede borgere og garanterer dem samme menneskerettigheder. Danmark har underskrevet denne konvention.

LAP mener, at Danmark overtræder konventionen på væsentlige punkter og har derfor med udgangspunkt i denne FN-konvention arrangeret en høring med titlen ”Menneskerettigheder og psykiatri?”, som afholdes nu på tirsdag d. 30. oktober 2007 i Fællessalen på Christiansborg.

Konventionen indeholder bl.a. bestemmelser om, at en persons handicap ikke kan retfærdiggøre frihedsberøvelse, og at personer med handicap, som alle andre borgere, har ret til at sundhedsydelser gives efter princippet om informeret samtykke.

Det kommende folketingsvalg gør høringens emne om muligt endnu mere aktuelt og relevant, end det allerede var. Høringen gennemføres derfor nu som et indlæg i valgkampen.

Se høringens program på:
https://www.lap.dk/offpapir/hoering_301007.asp

Yderligere oplysninger kan evt. fås hos:
Karl Bach, tlf. 51 52 62 18, email: kb@lap.dk
Kaj Larsen, tlf. 26 12 03 65, email: kajlarsen40@hotmail.com