Støtteerklæring til Landsforeningen Pårørende til Spiseforstyrredes næstformand, Dorte Nielsen

På basis af artikel i Politiken. 2. juli 2010.  http://politiken.dk/indland/article1008799.ece

Vi skal fra LAP´s side udtrykke vores støtte og anerkendelse af Dorte Nielsens arbejde med at afdække en problematik, med vidtrækkende følger.

Vi finder det ganske betænkeligt at unge med psykiske problematikker, som viser sig i f.eks. spise forstyrrelser, med deres myndighedsværgers (forældres) godkendelse udsættes for tvangsindgreb.
Det er et interessant problem, at der er et hul i psykiatriloven, som giver mulighed for, at forældre kan give samtykke til tvangsbehandlinger.

Det er beskæmmende, at opleve at netop værgemålshavende, oftest forældre, som skulle have deres børns tarv for øje ser så kortsigtet på problematikken, at de ikke er opmærksomme på at de faktisk giver tilladelse til, at traumer behandles med tilføjelse af yderlige traumer, som kan følge personen langt ind i voksenlivet, i værste fald resten af livet.

Det er da interessant, at sundhedsministeren vil se på registreringsprincipperne. Men det løser ikke problemet med traumatiserende behandlingstiltag, at man tæller dem op.

Og det informerede samtykke der er anvendeligt i relation til voksne, som selv giver det efter moden overvejelse. Samtykke kan ikke bruges, hvor det som her er en udenforstående der giver det, idet vedkommende jo ikke rammes af følgevirkningerne.

Vi andre kan heller ikke li´ at blive korrekset, når vi begår en fejl i andres øjne. Og det er netop hvad man gør med de unge piger, der bliver fastspændt og tvangsfodret. Mon ikke man kunne finde andre former for behandling, der ville virke bedre. F.eks. viser det sig nu, at mennesker med diagnosen ADHD, kan behandles med belønninger i stedet for medicin. Tilsvarende måtte kunne gøres med spiseforstyrrede piger.

Ved nærmere undersøgelse ville det sikkert også vise sig, at mange af de spiseforstyrrede piger i stedet lider af forskellige former for fødemiddelallergi eller simpelthen prøver at undgå de for dem angstprovokerende fødemidler, bl.a. hvedemel.

Bo Steen Jensen , 39 69 33 88
og Steen Moestrup ,  28 22 27 65
Medlemmer af LAP´s landsledelse
www.lap.dk  – Landsforeningen af nuværende og tidligere Psykiatribrugere