Tilbagemelding fra ”Tro og Psyke” arbejdsgruppen, 17. april 2008

Da vi startede i 2006 som ”Religion og Etnicitet” fik vi indsigt i, at ikke alle kulturer opfatter psykisk sygdomme ens.
Da det var for stor en vifte af emner, som vi ikke kunne klare, så har vi taget religion fra.

I 2007 blev vi delt i to arbejdsgrupper og skiftede navn til ”Tro og Psyke”.

Vi har holdt 3 møder i Odense med ekstra program som:
orgelkoncert i Odense Domkirke ved domorganist Ejner Nielsen fra Viborg og vi deltog i Krop – Sind – Ånd helsemesse.
En af os deltog i konferencen om religion i det 21. århundrede på Københavns Universitet, og en anden var til en refugieworkshop på Løgumkloster.

Vi har samlet og uddelt mellem os nogle spændende artikler med emner om forskning i ”Guds biologi”.

Inge Marie Frost har forfattet digt ”Tro og Psyke”, som var bragt i LAP og SINDs medlemsblad.

Vores hoved formål var at fjerne fordomme og synliggøre folks spirituelle oplevelser.
Vi har lettet vores hjerter, men turde ikke offentliggøre det i referatet på LAPs hjemmeside.

Da vores deltager fra LL var syg/fraværende i det meste af vores aktivitets tid, var det svært for os at forklare vores planer og overbruget af stramme økonomiske midler.

Sidste to planlagte møder blev aflyst og alt foregik via telefonen og korrespondance.
Til slut lagde vi gruppens aktiviteter i ro.

De sidste fremtidsplaner er, at arbejde på oprettelsen af et ”Neuroteologisk Center”.
Det kræver, at finde flere engagerede deltagere/samarbejdspartnere, som vi er på udkik efter og inden da er gruppens aktiviteter ophørt.

Efter stjerneskuddet LAPs projektet ”Refugium med krisefunktion” kommer til virkelig realisering, kan vi trække på dette projekts erfaringer.

Med hjertelig hilsen
Krystyna
Tro og Psyke tovholder