Åbent brev til politikerne vedr. førtidspensionen

I forbindelse med de aktuelle forhandlinger om en reform af førtidspension og fleksjob vil vi gerne fra LAP’s side gøre opmærksom på vores ønsker og betænkeligheder i forhold til den forestående reform.

Læs hele brevet her