Referat af møde i sommerlejrgruppen, 4. juni 2012

Til stede var. Gunver, Inger, Rene, Jan og Birgitte. Fraværende var Jack

1. Valg af ordstyrer og referent.

Rene blev valgt til ordstyrer og Birgitte til referent

2. Godkendelse af referat fra sidste gang.

Der var ingen indsigelser så referatet blev godkendt

3. Siden Sidst.

Birgitte: Duge og borddækning blev forevist gruppen og alle godkendte Birgittes plan. Bankospil  til lørdag aften er på plads. Bankoplader lånes af DGD i Køge og Birgitte har dem med i bilen til Juelsminde. Præmier til bankospillet køber Birgitte når vi får nogle kontanter til at købe ind for fra Lap.

Jan: Hjemmesiden er ok men skal opdateres med referaterne fra sommerlejrgruppen. Birgitte sender alle referatet til Mette.

Inger: skulle undersøge muligheden for ophold på Samsø højskole i 2013 men havde ikke fået gjort det. Cykler til dette års lejr er lejet.

Rene: Ansvar for bustransport, band til festen og tur til Giveskud zoo. Det er der helt styr på.

Her kom det igen på tale om ledsagerkort. Ledsagerkort udstedes af Dansk Handicap Råd og kan udstedes til personer der har en diagnose. Hvis man er førtidspensionist skal man bare udfylde ansøgningen på Dansk Handicap råds hjemmesiden sende en kopi af sin pensions opgørelse for året sammen med et billede og det koster 100,00 kr. Hvis man ikke er førtidspensionist skal man vedlægge en erklæring fra sin læge.

Gunver: Invitationer og praktiske oplysninger og girokort er sendt ud til alle tilmeldte. Nu afventer vi betalingen som er sat til deadline   den 16. juni. Der vil være en fuld opdateret deltagerliste til næste gang vi mødes i gruppen

Sommerlejr gruppen mødes fredag den, 24  juli. Vi kan ikke komme ind på Hellebjerg før lørdag så vi samles et sted i byen. Gunver booker plads hurtigst mulig.

Dem der mødes er Lone, John, Gunver, Ali, Jack, Inger, Rene, Merethe, Jan

Jørgen og Birgitte

Der er en masse ting fra sidste års sommerlejr som er blevet opbevaret i Elses sommerhus. Det vil Rene prøve at få, Jack og Lone til at være med til at hente. Rene vil låne en bil som har træktøj og så kan det være de bliver nød til at leje en trailer. Vi må godt komme med tingene til Hellebjerg i løbet af ugen før vi skal være der. Så vil det blive opbevaret der.

Skattejagt og point systemet arbejder Gunver videre med til næste gang.

Der var enighed om at 70 personer er absolut max deltager til sommerlejr 2012. PT er der en del på venteliste, men der kan muligvis blive tale om at nogle ikke betaler og så tager vi fra ventelisten.

Når deltagerlisten er på plads skriver Mette kort ud som skal bruges til navneskilte til selve lejren.Birgitte laver disse navneskilte færdige  og har dem med når vi mødes. Når vi kan få nøglerne pakker vi en pose til hver deltager med nøgle, navneskilt, værelsesnummer og evt. lidt praktiske informationer.

Der vil blive lavet en liste med praktiske oplysninger såsom telefonnummer til vigtige steder f.eks. Læge, tanglæge, apotek, sygehus og så videre. Denne liste  vil være at finde i hver hus/gruppe eller man kan henvende sig til lejrgruppens medlemmer.

Trykfonden: Lidt oplysninger om trygfonden og evt. lidt reklame tager Gunver sig af.

Der vil være en overraskelse fredag aften. Der er fest i Juelsminde fredag aften og hvis vejret er godt er der måske mange der vil tager derned.

Deltagerne på  lejren har i praktiske oplysninger få en opfordring til at tage en pakke med til max 25 kr. til banko spillet. Der vil blive spillet 6 spil og der vil være en præmie til 1 række. 2 rækker og hel plade og en sidegevinst til begge sider. Der ud over vil der blive spillet et 7. spil hvor der på fuld vil være en pæn hovedgevinst.

Gunver har fået et tilbud på mad fra Kokkens Buffet med levering af frokost og aftensmad og det har vi vedtaget. Prisen er 958,00 kr. pr. person for hele opholdet. Der er også indregnet en festmenu til festaftenen.

Så er der morgenmaden. Den skal vi selv sørge for så Gunver kontakter den lokale bager i Juelsminde. Det handler om morgenbrød, franskbrød og noget rugbrød.  Gunver vil forhandle en pris og finde ud af om det kan blive leveret eller vi selv skal hente. Hvis vi selv skal hente sørger Birgitte for at hente.

Vi vil lave en aftale med Super Bedst om levering/afhentning af mælk, Yoghurt, cornflakes, mysli, havregryn ost, marmelade og smør m. v. Vi skal også lave en aftale om levering af frugt til hele ugen.

Vi skal også selv købe kaffe/the.  Der bliver også noget indkøb til kage. Lone har lovet at bage til os nogle gange.

4. Nyt fra landsledelsen ved Jan.

Der var ikke noget nyt, men der skal være landsledelse møde næste weekend og der blev Jan bedt om at tage opgaven op med Hanne omkring penge til gruppen så vi kan handle de ting vi skal bruge før lejren. Jeg har sendt nogle tal til Jan han kan tage med til mødet.

5. Yderligere dagsorden punkter:

Jan er udpeget til ”opsynsmand på lejren”

6. Aktiviteter:

Der er sendt plan ud til alle deltagere med planlagte aktiviteter og andre praktiske oplysninger. F.eks. Spisetidspunkter m. v

7. Hjælpere på sommerlejren. (Gert point),  ( Dorthe kiosk point),  ( Merethe, kreativt værksted halv pris),  ( Lone bage halv pris), (Helmer køre halv pris)

(Thomas kører hjælper halv pris), (John står primært for opvask halv pris og et gavekort) (Asjan kører og hjælper halv pris) (Ali hjælper, sports kyndig halv pris) (Jørgen P hjælper, bål passer m. v Halv pris) (Else halv pris)

8. Gevinster og præmier på sommerlejren

Der vil være forskellige konkurrencer på lejren hvor deltagerne vil få nogle præmier.

Point jagten vil gå ud på at dem der gør noget særligt for lejren vil få nogle nummer og den sidste aften vil der blive trukket nogle gevinster på disse nummer. Vi blev enige om 25 præmier af 20 til 25 kr. stykket

Til skattejagten som finder sted søndag skal der bruges nogle præmier til dem der finder skatten. På denne skattejagt vil der være nogle poster som så til sidst skal blive til noget sammenhængende. Der skal være 10 poster og hemmeligheden bag dette er kun lejergruppen bekendt indtil skattejagten er afviklet, men vi er sikker på at det vil bliver rigtigt sjovt. Det er Gunver der er tovholder på skattejagten.

Og så er der Lap Legene. Her vil der være forskellige discipliner som hvert hold skal igennem. Vinderne af hver disciplin vil få en præmie og til sidst kåres der en 1. plads en 2 plads og en 3. plads. Vinderne af alle disciplinerne vil få en præmie og en medalje.

9. Sommerlejr 2013

Der var enighed om at det er en landsledelse opgave at søge midler til næste års sommerlejr. Jan vil tage det med på Landsledermødet i weekenden. Gunver har luftet tanken over for Jens og han vil gerne deltage med dette.

10. Evt.

Birgitte havde et nødråb til gruppens medlemmer. Når jeg sender mail til jer så tag lige og tilkendegiv at i har modtaget den.

Inger synes vores lejrgruppe er for lille og foreslog, at inddrage et medlem mere, men det blev klart afvist af gruppen idet vi er så langt fremme med planlægningen og vi har en god gruppe deltager der vil tage aktivt del i lejren

Så var der ikke mere for denne gang.

Næste mødedato bliver den 2. Juli 2012 i lokalerne på Glasvej. Husk vi mødes på Odense station kl. 11.08.