Åbent brev til Sundhedsminister Bertel Haarder og til partiernes psykiatriordførere

3. maj 2011

LAP (Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere) mener, at Sundhedsstyrelsens nye rapport fra april 2011 om ”Anvendelse af tvang i psykiatrien” sender totalt forkerte signaler ud i samfundet.

Det er beskæmmende, at der ikke kan registreres et generelt fald i anvendelsen af tvangsforanstaltninger. Dette til trods for at der i sidste halvdel af opgørelsesperioden var iværksat tiltag netop med henblik på nedbringelse af behovet for tvangsanvendelse.

I rapporten kan ikke ses, hvorfor disse tiltag ikke kan aflæses som en nedgang i antallet af tvangsforanstaltninger. Rapporten viser derimod en nærmest stabil andel psykiatriske patienter berørt af tvang, svingende mellem 20,0 og 21,9 procent.

Vi skal fra LAP’s side på det kraftigste opfordre de ansvarlige ordførere til at påvirke regionerne til at forstærke arbejdet for en total eliminering af tvangsanvendelse inden for behandlingssystemerne. Idet vi i LAP kun kan acceptere tvangsindgreb som sidste udvej i livstruende force majeure situationer.

Den statistik Sundhedsstyrelsen lige har udsendt om tvang i psykiatrien i 2009 er (ligesom statistikken vedr. 2008) meget mangelfuld sammenlignet med de meget mere omfattende, vi har for de foregående år. Tidligere år var der udformet tabeller, der for de forskellige former for tvang var udspecificeret pr. region og afdeling, ligesom man f. eks kunne se, hvor mange el-chok behandlinger de enkelte patienter havde fået både med eller uden tvang. Vi finder det stærkt utilfredsstillende at disse uddybende oplysninger ikke mere gøres tilgængelige for offentligheden.

Kilde: Social- og Sundhedsstyrelsen

På vegne af LAP

Bo Steen Jensen
Medlem af Landsledelsen
zentao@oncable.dk
39 69 33 88

Ulla Asmussen
Medlem af Landsledelsen
u-asmussen@hotmail.com
60 64 13 58