Brugernes BaZar 2018

Pudsig psyke

Der har i mange år været talrige forsøg på at finde et mindre tarveligt, stigmatigserende og diskriminerende begreb for psykisk sygdom. Begrebet er nu fundet! Har man en tendens til at være lidt krøllet, eller krølle sammen på 1. etage? Fortvivl ej, for så har man bare en; pudsig psyke. Mennesker med en sindssygdom kan altså fremover, kalde sig et menneske med en pudsig psyke. Det var da pudsigt, ikke?

Ses vi til Folkemødet på Bornholm?

Igen i år deltager LAP i Folkemødet på Bornholm, der foregår den 14.-17. juni, og vi glæder os til mange gode debatter og diskussioner.

LAP kommer som altid til at lægge vægt på brugernes perspektiv og vil deltage aktivt i en række debatter, hvor blandt andre vores medlemmer diskuterer relevante emner.

 

Nogle af de emner LAP kommer til at diskuterer er:

Torsdag, fra 14.00-15.00, konsekvenserne af politisk besluttede nedskæringer i psykiatri og socialpsykiatri, hvorfor spare – hvor det gør mest ondt?

Oplæg om at socialpsykiatriens budgetter ikke har fået tilført midler i årtier, men er i stedet over årene blevet udsat for omfattende besparelser. Hvor meget skal man spare?

Det er den kommunale socialpsykiatri, som er blandt andet værestedet for mennesker med et psykosocialt handicap, altså sindslidende, de udsatte. Vi ved at man i dag i de kommunale budgetter landet over, vil sparer på tilbud i socialpsykiatrien i sin helhed.
Et aspekt af dette er en konvertering af uafhængige udbydere, f.eks. uvisiterede tilbud, så de skal drives under socialforvaltningen, ikke af brugere eller frivillige! Der er forslag om at lave meget store enheder med beskæftigelsescentre – så de svageste kan finde vejen til et job? Trods en erkendelse af manglende ressourcer hos de svage og socialt udsatte grupper.

Vi har i Københavns Kommune set mange modeller og idéer fra KK´s socialudvalg. De fleste af socialpsykiatriens brugere vil hellere have direkte indflydelse på tilbuddene og sikre et godt kammeratskab, brugerne imellem. Der er lindring i et demokratisk og nært samværstilbud.
Derfor kan man kan godt mærke en vis glæde over den tøven der har været politisk set. Således at man ikke mærker til den meget utrygge sparefeber i kommunen. Det er gudskelov stort set slået fejl med sparefeberen. Det fungerer med mangfoldige tilbud, hvor frivillige og brugere er nært sammenknyttet til det øvrige personale og at enheden er lille.

Fredag, fra 10.30-11.30, Brugerstyrede væresteder – samskabelsesprojekter i Guldborgsund

Oplæg om reel brugerstyring, hvordan det virker og hvad det kan bruges til.
I Guldborgsund kommune findes der tre brugerstyrede væresteder, der er vidt forskellige.

STOP OP i Nysted er det ældste som har eksisteret i 12 år og har fokus på socialt udsatte, sindslidende og misbrugere.
Pilehytten i Gedser er et netværkssted, som har fokus på at danne netværk for sindslidende der bor i en absolut udkants by – de har dog tilknytning til socialpsykiatriens værested i Nykøbing, som kommer der på besøg nogle få timer en enkelt gang om ugen.
Folkets hus i Nr. Alslev har eksisteret i 1½ år og er det største af værestederne, som har fokus på socialt udsatte og sindslidende. Udviklingen af værestedet er sket i SAMSKABELSE mellem LAP, Atriumfonden og Guldborgsund kommune.

Et brugerstyret værested er en billig løsning for kommunerne, der kun bidrager med tilskud til lokaler, vand, varme og el.
Det er kendt fra mange patientforeninger, at bruger til bruger gensidig hjælp og støtte ofte giver større effekt end behandler til bruger relationen. På et brugerstyret værested er ALLE bidrag velkomne. Alt tilbydes med hjertet og modtages med hjertet. Der er dog mange ”bolde” at holde styr på for tovholderne, idet de skal være håndværkere, kontorassistenter, køkkenpersonale mm.

Lørdag, fra 15.00-16.00, Udredning til et bedre liv. Om fleks- og førtidsreformen

I 2014 vedtog man en reform af den daværende lovgivning om førtidspensionering og flexjobsordning. I år (2018) har LAP deltaget i en høring på Christiansborg om en længe ventet reform af lovgivningen. Her kom det tydeligt frem at reformen er tiltrængt. Uskønne ressourceforløb, meget lange ressourceforløb og afslag til nødvendige førtidspensioneringer har fyldt hos pårørende, i pressen og hos de borgere, der har været i klemme i de nuværende ordninger. Man kan f.eks. spørge om det er ok at man skal være 40 år, før man kan få afklaret sin livssituation? Vi ønsker i LAP at kaste lys over de igangværende forhandlinger og blive klogere på hvordan man har tænkt sig at gøre vejen til at anstændigt og udholdeligt liv lettere og synligt for sårbare borgere.

Du kan læse hele vores program her (Åbner i Pdf)

LAP’s Ø-lejr 2018

Fra fredag d. 6 juli til fredag d. 13. juli, har LAP Som sædvanligt den glæde, at invitere os alle til en Ø-lejr. Den afholdes i år ved Henne Bad, der ligger i første klitrække ved Vesterhavet.

Henne Bad er et tidligere pensionat fra 1934, beliggende på en meget stor naturgrund i yderste klitrække, direkte ud til Vesterhavet og placeret i badebyen Henne Strand.

Prisen for transport frem og tilbage til lejren, kost og logi, udflugter samt bankospil m.m. er kun 100 kroner pr. dag, altså i alt kr. 800. Du modtager opkrævning ved tilmelding, og når vi har modtaget din betaling, er du endeligt tilmeldt. Beløbet kan kun refunderes ved sygdom.

Grunden til den billige pris er, at vi alle skal påtage os små arbejdsopgaver, som tilpasses den enkeltes evner og behov. Ligeledes skal vi bo på 2-mands- eller 4-mands-væ- relser, men man må så vidt muligt selv vælge, hvem man vil bo sammen med. Oplys dette ved tilmelding. (Der er flest 2-mands- og enkelte 4-mands-værelser)

Der vil være åben for tilmelding fra mandag den 23. april 2018 og det skal ske til LAP’s sekretariat på lap@ lap.dk eller tlf. 66 19 45 11 (mandag til torsdag kl. 10 til kl. 14). Sidste frist er senest den 30. juni 2018.

Der kan desværre kun være højst 53 deltagere med, så skynd dig, for vi tager deltagerne efter princippet først til mølle.

Er du ikke medlem af LAP, er der alligevel mulighed for at deltage, men så skal der betales 1.100 kroner for hele herligheden.

Der ydes kun rejserefusion til LAP-medlemmer til billigste offentlige transport.

Med venlig hilsen
LAS’s ø-lejrgruppe

LAP’s sommerlejr 2018

Fra Søndag d. 29. juli til lørdag d. 4. august, inviterer LAP som sædvanligt til sommerlejr. Den afholdes i år på Brenderup Højskole, på Fyn, der giver mange muligheder for forskellige aktiviteter.

Vores program kommer til at svare til de foregående år, men med nogle justeringer, der endnu ikke er fastlagt.

I planlægningen har vi arbejdet med følgende nøgleord for ugen:

• Morgenmeditation og bevægelse.
• 3 måltider dagligt, busture ud i det omkringlæggende land.
• Festaften med god mad, musik og dans.
• Skriveværksted, kreativt værksted med mulighed for at flette tasker og male på sten.
• Samtalegrupper, et foredrag, deltagernes salg af egne kreationer.
• Sang fra højskolesangbogen og havevandring med forstander Ole.

Brenderup Højskole giver mange muligheder for aktiviteter og deltagerne opfordres til at byde ind med netop deres engagement og afvikle egne aktiviteter.

Vi skal selvfølgelig også have en festaften med god mad, musik og dans, samt daglig hygge og socialt samvær. Det er vigtigt at pointere, at stedet har mange trapper og man skal være 100% selvhjulpen.

Pris 1.600 kr. pr person i delt dobbeltværelse og 2.000 kr. for enkeltværelse.

Tilmelding kan ske fra mandag den 23. april 2018 på e-mail: lap@lap.dk. Har du ikke adgang til computer er du velkommen til at kontakte LAP’s sekretariat på telefon 66 19 45 11, så vil de være dig behjælpelig.

De venligste hilsner
LAP’s sommerlejrgruppe

Udflugt med Livsglædegruppen til Frederiksberg

Onsdag d. 23. maj 2018 inviterer Livsglædegruppen på udflugt til Frederiksberg, hvor vi blandt andet besøger Storm P. Museet og Frederiksberg Have.

Vi mødes klokken 12 ved Storm P. Museet, Frederiksberg Runddel.
Buslinierne 8A og 26 holder lige udenfor museets dør.

Vi bruger 1 time på Museet, som er i stue etagen og på 1. sal uden elevator.

Derefter går vi 136 m. til Café Phenix, hvor vi får frokost.

Efter frokost går vi igennem Frederiksberg Have op til Frederiksberg Slot (ca. 600 m) hvor vi har rundvisning kl 16-17.30.

Derefter er udflugten slut.

Turen er gratis og Livsglædegruppen er vært ved frokost med drikkevarer.
Al forplejning udover frokost er for egen regning.
LAP refunderer den billigst mulige transport.

Men da vi skal bestille bord i god tid, skal man betale 200 kr. i depositum ved tilmelding hos Lap, som tilbagebetales efter turen. Telefonnummer på til brug ved tilmelding: 66 19 45 11 man.-tors. ml. kl. 10-14 – evt. mail lap@lap.dk MobilePay 24 23 73 93 (LAP Landsforeningen) Danske Bank Reg. 3574 Konto 30 01 88 89 27.

HUSK at skrive navn på i forbindelse med overførslen.

Tilmelding senest 16. maj.

Der er plads til 20 personer og det går efter først til mølle-princippet.

Vi håber på en god tur med godt vejr og godt humør.

Venlig hilsen Livsglædegruppen

Du kan se og downloade invitationen i pdf her.

LAP Spørgsmål til psykiatriordførere

LAP Spørgsmål til psykiatriordførere, ressortministre og opfordring til analyse af sikkerheden på psykiatriske bosteder

LAP Spørgsmål til psykiatriordførere, ressortministre og opfordring til analyse af sikkerheden på psykiatriske bosteder

Som opfølgning på ” Åben høring i Folketinget om Ombudsmandens arbejde – offentlighedslov, udlændingeområdet, ytringsfrihed, sikkerhed på sociale bosteder”, afholdt den 15.november 2017, har LAP fremsendt spørgsmål til Folketingets psykiatriordførere, ressortministre, og en opfordring til analyse af sikkerheden på psykiatriske bosteder.

Læs mere HER & HER.

LAP-aktiviteter lokalt – nu og i fremtiden

Weekend-medlemstræf den 17. – 18. november 2017 Aarhus Hostel, Beringvej 1, 8361 Hasselager

LAP-aktiviteter lokalt – nu og i fremtiden Weekend-medlemstræf den 17. – 18. november 2017 Aarhus Hostel, Beringvej 1, 8361 Hasselager Kære LAP-medlem

LAP’s landsledelse inviterer igen i år til weekend-medlemstræf, denne gang den 17 – 18. november:
– mød andre LAP-medlemmer, som er aktive eller ønsker at være det.
– kom og få inspiration og idéer til LAP-arbejdet lokalt i din kommune og region.

Træffet foregår på Aarhus Hostel i Hasselager, et hyggeligt og velindrettet vandrerhjem (Beringvej 1, 8361 Hasselager). Der vil være mulighed for fælles bustransport fra Aarhus Banegård til Aarhus Hostel. Vi starter med frokost fredag den 17.11. kl. 12.00 og slutter med eftermiddagskaffe lørdag den 18.11. kl. 14.30.

På træffet vil vi om fredagen blive præsenteret for nogle nye lokale LAP-aktiviteter og initiativer rundt omkring i landet.

Senere om eftermiddagen vil vi forberede os til dagens panel med politikere fra Region Midtjylland og fra Aarhus Kommune. Om lørdagen mødes vi i grupper på tværs af landet om emner som: Hvordan kommer man i gang lokalt?

På træffet vil der være oplæg og drøftelser i plenum, og en del af tiden vil vi arbejde i mindre grupper med de forskellige emner.

Tilmelding: Du tilmelder dig weekendtræffet ved at ringe eller skrive til LAP’s sekretariat: tlf. 66 19 45 11, email: lap@lap.dk senest onsdag 1. november. Sekretariatet er åbent mandag – torsdag kl. 10 – 14.

Ved tilmelding beder vi dig om at oplyse, om du er indforstået med at dele værelse med en anden deltager, og hvem du evt. gerne vil dele værelse med. Der er kun begrænsede muligheder for indkvartering på enkeltværelse.

Deltagere, der kommer fra Sjælland, og som ellers ikke kan nå frem til vandrerhjemmet, inden træffet starter, har mulighed for at ankomme og blive indkvarteret dagen før, altså torsdag den 16.11. Har du brug for det, bedes du oplyse om det ved tilmelding. Vi vil også gerne vide det, hvis du ønsker at deltage i medlemstræffet uden overnatning.

Vi har i alt plads til ca. 60 deltagere på træffet. Hvis interessen er større end antallet af pladser, vil der ske en prioritering blandt de tilmeldte, så vi får så mange fra forskellige kommuner med som muligt.

Du er først endelig tilmeldt, når du har fået en bekræftelse fra sekretariatet. Med venlig hilsen På vegne af LAP’s landsledelse:

Hanne Skou Kadziola og Tom Jul Pedersen

Kl. 9.30 Velkomst ved formand for Rådet for Socialt Udsatte Jann Sjursen
Kl. 9.40 Hvorfor er det vigtigt at beskæftige sig med retspsykiatri?
Hvad betyder det at blive retspsykiatrisk patient for den enkelte og for de pårørende, og hvad betyder det for samfundets syn på mennesker med psykiske lidelser?V/ Karl Bach Jensen og Knud Kristensen, Rådet for Socialt Udsatte
Kl. 10.00 Udviklingen i brug af foranstaltningsdomme 
Hvilke forskellige typer foranstaltningsdomme findes der, hvordan ser udviklingen ud inden for de seneste år, og hvordan adskiller den sig fra de andre nordiske lande?Oplægsholder ikke bekræftet
Kl. 10.30 Fortælling fra en retspsykiatrisk patient
Personlige erfaringer fra et forløb som retspsykiatrisk patientOplægsholder ikke bekræftet
Kl. 11.00 Vold mod offentligt ansatte
En stigende andel af de retspsykiatriske patienter udgøres af personer, der er dømt for vold mod offentligt ansatte (de såkaldt § 119-sager). Hvad karakteriserer denne gruppe af retspsykiatriske patienter? Og hvad kendetegner optakten til og det konkrete indhold i disse sager?V/Jette Møllerhøj, leder af Kompetencecenter for Retspsykiatri, Region Hovedstadens Psykiatri
Kl. 11.30 Håndtering af konflikter i psykiatrien
Hvordan kan man håndtere konflikter i psykiatrien og derved undgå situationer, der kan føre til anmeldelse om vold?V/Jesper Bak, Enheden for Klinisk Psykiatrisk Sundheds- og Sygeplejeforskning, Psykiatrisk Center Sct. Hans
Kl. 12.00 Frokost
Kl. 12.45 Menneskeretlige problemstillinger ved foranstaltningsdomme
Er foranstaltningsdomme udtryk for forskelsbehandling af mennesker med psykisk sygdom i straffesystemet?V/ Maria Ventegodt Liisberg, ligebehandlingschef, Institut for Menneskerettigheder
Kl. 13.15 Kan udviklingen i brug af foranstaltningsdomme vendes? 
Hvad skal der til for at vende udviklingen med flere og flere retspsykiatriske patienter ?v/Mette Brandt-Christensen, klinikchef for specialiseret retspsykiatri, Psykiatrisk Center Glostrup og næstformand i Retslægerådet
Kl. 13.45 Pause
Kl. 14.05 Paneldebat
Debat med Folketingets rets- og psykiatriordførere
Kl. 15.00 Tak for i dag

Konference om retspsykiatri 27. november 2017

Rådet for Socialt Udsatte inviterer til konference om retspsykiatri d. 27. november på Hotel Scandic i København.

Deltagelse er gratis og alle interesserede er velkommen.

Baggrund:

Der er alt for mange mennesker i Danmark, der bliver retspsykiatriske patienter. Siden 2001 er der sket en tredobling i antallet af mennesker med psykisk sygdom, der er dømt for kriminalitet.

Det har store konsekvenser for den enkelte og for samfundet. At blive retspsykiatrisk patient er stigmatiserende for en person, der dermed, foruden at have en psykisk sygdom, får et prædikat som kriminel, og kan se frem til en straf, som er længere end den, personer uden en psykisk lidelse idømmes.

Men det er også samfundsøkonomisk problematisk, fordi det koster mange penge at have retspsykiatriske patienter indskrevet på psykiatriske afdelinger. I næsten hver tiende seng på de almindelige psykiatriske afdelinger ligger der nu en retspsykiatrisk patient.

Formål med konferencen:

  • At sætte fokus på det høje antal retspsykiatriske patienter og de konsekvenser, det kan have for den enkelte og for samfundet
  • At præsentere fakta om udviklingen i en dansk kontekst
  • At belyse baggrunden for og det konkrete indhold i sagerne
  • At diskutere politiske løsninger

Tilmelding: Senest d. 17. november 2017 til post@udsatte.dk. Oplys navn, titel og evt. organisation ved tilmelding.

Sted: Hotel Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, København V.

Kl. 9.30 Velkomst ved formand for Rådet for Socialt Udsatte Jann Sjursen
Kl. 9.40 Hvorfor er det vigtigt at beskæftige sig med retspsykiatri?
Hvad betyder det at blive retspsykiatrisk patient for den enkelte og for de pårørende, og hvad betyder det for samfundets syn på mennesker med psykiske lidelser?V/ Karl Bach Jensen og Knud Kristensen, Rådet for Socialt Udsatte
Kl. 10.00 Udviklingen i brug af foranstaltningsdomme 
Hvilke forskellige typer foranstaltningsdomme findes der, hvordan ser udviklingen ud inden for de seneste år, og hvordan adskiller den sig fra de andre nordiske lande?Oplægsholder ikke bekræftet
Kl. 10.30 Fortælling fra en retspsykiatrisk patient
Personlige erfaringer fra et forløb som retspsykiatrisk patientOplægsholder ikke bekræftet
Kl. 11.00 Vold mod offentligt ansatte
En stigende andel af de retspsykiatriske patienter udgøres af personer, der er dømt for vold mod offentligt ansatte (de såkaldt § 119-sager). Hvad karakteriserer denne gruppe af retspsykiatriske patienter? Og hvad kendetegner optakten til og det konkrete indhold i disse sager?V/Jette Møllerhøj, leder af Kompetencecenter for Retspsykiatri, Region Hovedstadens Psykiatri
Kl. 11.30 Håndtering af konflikter i psykiatrien
Hvordan kan man håndtere konflikter i psykiatrien og derved undgå situationer, der kan føre til anmeldelse om vold?V/Jesper Bak, Enheden for Klinisk Psykiatrisk Sundheds- og Sygeplejeforskning, Psykiatrisk Center Sct. Hans
Kl. 12.00 Frokost
Kl. 12.45 Menneskeretlige problemstillinger ved foranstaltningsdomme
Er foranstaltningsdomme udtryk for forskelsbehandling af mennesker med psykisk sygdom i straffesystemet?V/ Maria Ventegodt Liisberg, ligebehandlingschef, Institut for Menneskerettigheder
Kl. 13.15 Kan udviklingen i brug af foranstaltningsdomme vendes? 
Hvad skal der til for at vende udviklingen med flere og flere retspsykiatriske patienter ?v/Mette Brandt-Christensen, klinikchef for specialiseret retspsykiatri, Psykiatrisk Center Glostrup og næstformand i Retslægerådet
Kl. 13.45 Pause
Kl. 14.05 Paneldebat
Debat med Folketingets rets- og psykiatriordførere
Kl. 15.00 Tak for i dag