Referat fra møde i gruppen Tro og Psyke, 25. august 2007

Mødt: Ursula, Gudrun, Ingelise, Inge Marie, Krystyna, Claus

Dagsorden for mødet:

 1. Valg af mødeleder og referent
 2. Godkendelse af referatet fra sidste møde – regler for hvornår referater skal offentliggøres
 3. Præsentation og motiver på deltagelse i gruppen – for de personer som ikke har udtalt sig
 4. Et regulativ for arbejdsgruppens regler om anskaffelser af penge fra fonde og puljer

– en fra LL bedes anskaffe et sådant

 1. Frokost
 2. Mål og arbejdsopgaver:

Opgaver fra sidste møde- præsentation af de ansvarlige og

– Ib Bak fortælling ”Kundalinikraftens gåde” DR2 den 1.03.2003 og 12.07.2004

http://www.dr.dk/tvsepl/tv%20wordformat/DR%201%20og%20DR%202%202004/DR2_2004_29_Hvid.doc hvem skaffer den?

Nye idéer:

– kontakt med norsk Prinsesse Märtha Louise

http://www.astarte-education.com/

– forskellige artikler til oversættelse fra engelsk, tysk eller svensk m.m. som f.eks.

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=32256&a=197043

http://www.bmc.uu.se/~danl/neuroteologi.html

m.m.

Brainstorm (alle skal komme til orde)

 1. Kommende møder
 2. Eventuelt
 3. Krystyna præsenterer sin PowerPoint om Den Sorte Madonna

1. Mødeleder: Ursula

Referent: Ingelise

 1. Referatet fra sidste møde godkendes. Vi vil gerne sende referatet til LAP, men først når det er godkendt af gruppens deltagere ved næstfølgende møde. Derefter kan det komme ud på LAP`s hjemmeside.
  Der skal ikke navne med på hjemmesiden. Men kun gruppens holdninger.
 1. Der blev præsenteret personlige oplevelser af to personer fra gruppen, men

p.g.a. meget personlige beretninger offentliggøres dette ikke midlertidigt i referatet

 1. Der blev konstateret at kronprins Frederik og Mary`s fond støtter sociale og humanitære

projekter – og vi kunne søge midler der.

I TrykFonden kan vi også søge midler.

http://www.trygfonden.dk/

Vi foreslår at alle projekter under Tro og Psyke anskaffer penge under en konto, som er

vores under LAP regi.

Den 28.07.2007 der blev søgt midler til oversættelser og udarbejdelsen af hjemmesiden hos

Socialministeriet fra Puljerne under det Europæiske år For Lige Muligheder for Alle,

vi venter på svaret, så kan vi offentliggøre det.

 1. Gruppen giver lov til, at een måske to personer kan deltage og skaffe samarbejdspartner

plus materialer i Løgumkloster, som har et Refugieworkshop den 17.-20. september.

Der skal også undersøges om gruppen kan holde et møde derovre.

Der skal også deltage een eller to i ”Copenhagen Conference on Religion in the 21st

Century”, som skal afholdes den 19.-23. september på Københavns Universitet. http://www.ku.dk/Satsning/Religion/?content=http://www.ku.dk/Satsning/Religion/indhold/arrangementer/seminar_tro_helbred.htm

Der skal skaffes kontakter og materialer.

Digt af Inge Marie Frost og Ingelise skal på vores gruppes hjemmeside.

Vi vil bestille 1 side i LAP bladet, som skal udfyldes af Tro og Psykes arbejdsgruppe.

Vi har kontaktet Ib Bak. Gruppen her bestemt at slette det punkt med Kundalini.

Der er en som vil undersøge det med Prinsesse Martha Louise og finde ud af at skrive et

støttebrev til hende.

Vi vil gerne finde en oversætter fra svensk til dansk og vi har én, som kan oversætte fra tysk.

Een vil kontakte Ele Bonde for at høre om hun har lyst at besøge vores gruppe.

http://www.elebonde.dk/

Der blev lagt et godt ord for Lars Muhl ( en musikers) værk.

http://www.larsmuhl.com/wp/

 1. Næste møder:

den 6. oktober i Odense og den 4. november i København.

 1. Der blev uddelt kopier af forskellige artikler:

Guds biologi?

http://www.forskning.no/Artikler/2006/februar/1139323535.39

Hvem ejer englene?

http://www.forskning.no/Artikler/2007/august/1186484926.84

Sjæl og hjerne

http://www.jernesalt.dk/sjaeloghjerne.asp

Søger efter Big Bang – og Gud

http://www.forskning.no/Artikler/2005/oktober/1130322876.2

 1. Der blev kun lavet 5 min´s forsmag for præsentationen om Den Sorte Madonna.

Vi laver det en anden gang og på storskærm. Det blev misforstået, vores ønske om at LAP anskaffer projekter til Power Point præsentationer.