Referat fra møde i gruppen Tro og Psyke, 6. oktober 2007

Dagorden den 6. oktober 2007

Vi mødes direkte til KROP-SIND-ÅND helsemesse Marienlystcentret i Odense.
Adresse : Windelsvej 138, 5000 Odense C
Tlf. nr. 65904000

Messen starter kl. 10 og slutter kl. 18.
Alle er velkommen at komme tidligere, men vi mødes kl. 12.00 ved Messeinformationen som kan findes til venstre for indgangen og føles sammen til frokost. 
Under frokost modtager vi referatet fra den 25. august 2007 og godkender dette, så den kommer på LAP hjemmesiden.
Bagefter går vi til foredrag med Ole Skjerbæk Madsen
13.00-14.45  Ole Skjerbæk Madsen  Kabbalah, tarot og kristen tro
Vi kan dele os i grupper eller individuelt forsætter videre på helsemessen.
Det kan godt hvis vi undervejs laver notater eller bar samlet det materielle som efter vores menig er relevante at snakker på vores fremtidlige møder.

Mødedeltager: Inge Marie, Ingelise, Krystyna og Steen
Referent: Krystyna

Referatet fra den 25. august 2007 blev godkendt.

Vi har besøgt forskellige stande og hørte forskellige foredrag.

Under frokosten mødte vi præsten Ole Skjerbæk Madsen.
Ole Skjerbæk Madsen er ansat som missionspræst i den kirkelige organisation Areopagos og er daglig leder af I Mesterens Lys.
http://www.imesterenslys.dk/
Vi var til hans foredrag: Kabbalah og kristen tro.
”Er der overhovedet en forbindelse mellem tarot, kabbalah og kristendom? Har mange kristne ikke set på tarot-kortene som en djævelens billedbog? Og rummer kortene ikke en helt alternativ livsforståelse i forhold til officiel kristendom? Faktisk er den moderne brug af Tarotkort knyttet sammen med både Kabbalah, dvs. jødisk mystik og kristen tro. The Rider-Waite decks traditionelle billeder er udformet, så at de er indpasset i kabbalahens store symbol: Livets Træ, tolket ud fra indsigter i kristen mystik.
Ved foredraget gives en kort indføring i Kabballah og tolkningen af især tarottens trumfkort ud fra Livets Træ og der gives en nøgle til hvordan disse symboler forstås i lyset af kristen mystik. Deltagerne vil få en udleveret en række affirmationer, der udtrykker den kristne mystiks indhold i trumfkortene.”
Bogen
Visdomsbilleder:  meditationer over tarottens trumkort af Ole Skjerbæk Madsen
Forfatteren præsenterer tarottens trumfkort som meditationsbilleder, der tolket i lyset af kabbalah lukker op for den visdom, som er bevidnet i Bibelen

Andre foredrag
Få et bedre selvværd med NLP
af Hege Chr. Knutsen
”Kender du følelsen af modløshed og usikkerhed? Ikke at vide hvordan du kommer i gang med det der er vigtig for dig, hvordan du nemmest skaber kontakt til andre og får dit budskab igennem? Eller at nå dine mål, sætte grænser, blive mere rolig og harmonisk? Hvordan får du realiseret den du egentlig er, og giver slip på begrænsningerne, frygt og angst?
Da vil det måske være nyttigt at få nogen virkningsfulde og nemme redskaber, der virkelig kan lære dig at se muligheder i stedet for begrænsninger. Øv dig i at tale til dig selv og andre, på en sådan måde at du lykkes med det du ønsker! At tænke positivt om sig selv og andre, samt sine muligheder og ressourcer er noget der kan læres!”

Der var også spændende stande og bøger:

Kåre Netterstrøm
Grander Vand – Vandbehandlingssystemer m.m
http://www.grander.com/

Bøger:
”De skjulte budskaber i vand” af Masara Emoto
”På sporet af vandets gåde” fra Victor Schauberger til Johann Lattacher, af Hans Kronberger og Siegbert Lattacher

og
Bevidsthedsmagasin  LOGOS   nr.7 2007
Mysterier, afsløringer og nye veje
Stort tema nummer om GUD
Gud punktet – Hvor sidder Gud i hjernen?
”I 1997 proklamerede et hold neurologer fra University og California i San Diego, at de havde fundet det område i hjernen, som kan kobles til himlens stemmer. De fandt frem til, at visse dele af hjernen, den højre temporallap er forbundet med mystiske oplivelser, med bevidsthedsudvidende spirituelle oplivelser, visioner og healing.”
Gud – den farligste konspirationsteori af alle

På LOGOS` hjemmeside kan downloades dokumentarfilmen VAND
http://www.logosmagasin.dk