Referat af møde i Landskampagne-gruppen, 5. august 2010

af Karl Bach Jensen Deltagere: Jan Andersen (til og med pkt. 5), Paul Bjergager, Helene Mortensen, Patricia Eskekilde, Cinzia Bernadello, Tom Jul Pedersen, Karl Bach Jensen. 1.    Valg af ordstyrer: Cinzia + referent: Karl 2.    Godkendelse af referat fra mødet den 29. juni 2010. Referatet blev godkendt. 3.    Godkendelse af dagsorden.  Paul havde på forhånd rundsendt en […]

Referat af møde i Landskampagne-gruppen, 29. juni 2010

af Karl Bach Jensen Deltagere: Jan Andersen, Paul Bjergager, Helene Mortensen, Patricia Eskekilde, Henriette Buemann Jensen, Karl Bach Jensen. 1.    Valg af ordstyrer og referent Jan blev valgt som ordstyrer og Karl som referent. 2.    Godkendelse af referater Referat fra mødet den 23. marts, referatet blev godkendt med enkelte smårettelser. Planlagt møde den 2. juni, blev […]

Referat af møde i Landskampagne-gruppen, 14. juni 2010

af Karl Bach Jensen Deltagere: Jan Andersen, Paul Bjergager, Maibritt, Helene Mortensen, Patricia Eskekilde, Henriette Buemann Jensen, Karl Bach Jensen. 1.    Ordstyrer: Jan, referent: Karl   2.    Research af dødsfald Det skal sandsynliggøres, at dødsfald skyldes brugen af psykofarmaka. Fremstillingen skal være levende så den vækker undren og genkendelighed. Der udformes uddybende beskrivelser og korte versioner […]

Referat af møde i Landskampagne-gruppen, 23. marts 2010

af Karl Bach Jensen Referat af møde i landskampagnegruppen tirsdag d. 23. marts 2010 kl. 12.00 – 17.00 Deltagere: Jan Andersen, Helene Mortensen (Død i Psykiatrien/mor til Julie), Camilla Madsen, Niels Erik Heise, Maibritt, Patricia Eskekilde (mor til Mark) Afbud: Dorrit Cato Christensen, Paul Bjergager, Asjan Jakobsen, Tom Jul Pedersen, Elsebeth Halckendorff 0. Indledning af mødet […]

Referat af møde i Landskampagne-gruppen, 23. februar 2010

af Karl Bach Jensen Deltagere: Jan Andersen, Paul Bjergager, Tom Jul Pedersen, Camilla Madsen, Elsebeth Halckendorff, Maibritt; Karl Bach Jensen. Afbud: Dorrit Cato Christensen, Helene Mortensen, Niels Erik Heise, Asjan Jakobsen 1.    Ordstyrer: Camilla, referent: Karl 2.    Godkendelse af referat fra mødet den 2.02.10. Godkendt 3.    Sagsforløb på skrift Der udarbejdes korte tekster med hovedpunkter af […]