Referat af møde i multietnisk gruppe, 10. august 2007

Tilstede var: Paul, Bente, Kirsten og Grace.

Fraværende var: Feridun.

I den etniske minoritetsgruppe findes endnu en minoritet, som er psykisk syge og ikke kan arbejde eller blive raske pga. omstændighederne. De har ekstra behov for kompetente, empatiske tolke, socialrådgivere, læger, danske borgere og LAP; så vi kan interwieve, holde foredrag og forstå hinanden.

Vi besøgte Muhabet, et multikulturelt værested i København, for ovennævnte med dobbelte (både personlige og sociale) integrationsproblemer.
Vi mødte gæster og værter lige i øjenhøjde og blev trakteret på varmeste multietniske vis.
Muhabet har 1´te klasses aftaler, så man kan tilberede og servere maden gratis, for flere gæsters vedkommende det eneste de får at spise på en dag.
Når gæsterne bliver indlagt, får de pakker med af Muhabet på psykiatrisk afdeling, svarende til de kulturelle traditioner, de kan dele ud af.
2*2 timer ugentligt tilbydes lektiehjælp, og der gennemføres aktiviteter for gæsterne med familie månedligt. Det virker afmystificerende for de små og det går så fra mund til mund i skolen.
Muhabet ønsker sig også fri kørsel for at kunne bede, så gæsterne vil soignere og barbere sig og dermed opleves representable den dag.

I næste møde; Taarbæk, d.11/9, kl. 11.00. deltager Lene Mogensen fra Dansk Flygtningehjælp.