Pressemeddelelse: Etniske sindslidende, recovery og kreativitet er i fokus på europæisk konference om psykisk sundhed og trivsel

En interkulturel konference i Aalborg den 7. – 9. august om psykisk sundhed og trivsel tager emner op som etniske sindslidende, recovery, musikterapi og behandlingstilbud med brug af nye teknologier eller dans.

”Diversity in Mental Health and Well-being – An Opportunity for Intercultural Dialogue” byder på andendagen på 10 workshop, – fem om formiddagen og fem nye om eftermiddagen. Oplægsholdere fra en halv snes europæiske lande fremlægger undersøgelser og erfaringer.

Konferencen, som støttes af EU, finder sted som led i ”Det europæiske år for interkulturel dialog”. Den arrangeres af den europæiske paraplyorganisation Mental Health Europe* i samarbejde med danske aktører, Landsforeningen Sind** i Aalborg og Nordjylland, Psykiatrien i Region Nordjylland og socialpsykiatrien i Aalborg Kommune. Fagfolk, brugere og politikere deltager på ligeværdig vis i konferencen.

Recovery – et af de varme emner i socialpsykiatrien – behandles i en workshop ud fra tre vinkler:
•    Recovery indsats i en hel kommune, Århus
•    Personcentreret planlægning som hjælp i processen, ved forstander Jørn Eriksen, Slotsvænget, som er et botilbud i Lyngby
•    Recovery og arbejde, erfaringer fra det østlige London ved Elisabeth Holford

Med 1500-1600 brugere, 560 medarbejdere og 24 mellemledere er omstillingen til recoveryorientering i Århus Kommune Danmarks absolut mest omfattende. Lederen af Recovery-sekretariatet, Marianne Cohen, fortæller hvordan man overordnet arbejder med den længerevarende implementeringsproces.

En af arrangørerne, konsulent og sygeplejerske Anne Grethe Rasmussen fra Region Nordjylland, gør opmærksom på, at konferencen byder på flere indlæg om sindslidelser hos forskellige etniske grupper i europæiske lande. Det er dog forholdsvist nyt, at man herunder fokuserer på henholdsvis kvinder og børn som særskilte grupper. Den del af konferencen venter hun sig en del af.

Hun forudser også, at førstedagens paneldebat ”On Search for a Common Ground – Diversity Processed by Intercultural Dialogue” vil blive en spændende diskussion, selv om hun ikke kan spå om konklusionen.
”Reach 4 dance” er et engelsk behandlingstilbud til sindslidende, som sigter på at skabe glæde og at anvende standarddanse som ekspressivt udtryksmiddel. Tilbuddet har været på turné på engelske psykiatriske hospitaler, og det præsenteres på konferencen af Sue Silk under workshop overskriften ”Mental health and well-being through creative activities”.

Fra dansk side bidrager Outcast Mask Theater – en gruppe brugere fra Sinds Daghøjskole i Aalborg – til kreativiteten med en opførelse på førstedagen.

Konferencen ser også på, hvordan psykiatrien og socialpsykiatrien kan inddrage de nye teknologier i behandlingstilbuddene.

Som alternativ til workshop kan deltagerne tage på ”bytur”, hvor de kan komme i dialog med brugere og/eller personale ved eksempelvis Sinds Daghøjskole, Psyk-Info eller Musikterapien på Aalborg Psykiatriske Sygehus. Her har man længe haft gode erfaringer med musikterapi, der i en del tilfælde kan erstatte verbal psykoterapi som behandlingstilbud.

Universitetsudannede musikterapeuter varetager behandlingen og den foregår både individuelt og i grupper. Erfaring og forskning viser, at musikterapi er velegnet til f.eks. patienter med kontaktforstyrrelser.

Professor Hans Gullestrup fra Aalborg Universitet holder det indledende foredrag om kulturernes mangfoldighed og om hvordan man kan forbedre sin interkulturelle forståelse. Deltagere fra europæiske lande vil bidrage med egne erfaringer om mangfoldighed blandt andet under punktet ”Åben mikrofon”.

Online tilmelding senest den 15. juli på www.mhe-aalborg.dk
Programmet kan også findes på hjemmesiden.

Yderligere oplysninger hos den danske arbejdsgruppes medlemmer:

Uddannelses- og udviklingskonsulent, sygeplejerske Anne Grethe Rasmussen, Psykiatrien Region Nordjylland: anne.grethe.rasmussen@rn.dk    96 31 12 98

Socialpsykiatrikonsulent, ergoterapeut Inger Grønhøj,
Socialpsykiatrien, Aalborg Kommune: ing-aeh@aalborg.dk    99 31 74 88

Formand Sind Nordjylland/Aalborg, Jens Ibsen:
jens.ib@stofanet.dk    23 27 00 34

* Mental Health Europe virker som paraply for mere end 72 foreninger og projekter for brugere, frivillige og professionelle behandlere i 25 europæiske lande. Mental Health Europe støttes af EU: www.mhe-sme.org

** Landsforeningen Sind arbejder for at skabe forståelse og tolerance for sindslidende og deres pårørende. Sind tæller knap 5.000 medlemmer og et stort antal institutioner, behandlingssteder, foreninger, organisationer og private virksomheder. www.sind.dk