Pressemeddelelse: Hvornår er nok, nok?

16. november 2009

Det er det spørgsmål LAP, Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere må stille efter tragedien den 13. november 2009 i Ålborg.

Vi stiller spørgsmålet til sundhedsministeren, justitsministeren og samtlige partiers psykiatriordførere.

For tredje gang inden for ni måneder har politiet anvendt skydevåben ved assistance til tvangsindlæggelser. To gange med døden til følge.

LAP må forlange, at alle aspekter omkring disse episoder bliver fremlagt for offentligheden.

LAP må ligeledes forlange en klar redegørelse om, hvorfor politiet optræder uniformeret – uagtet at det hedder sig, at politiet så vidt muligt skal være civilt klædt i sådanne situationer.

LAP må også stille spørgsmålet: ”Hvor mange flere psykiatribrugere skal miste livet”? Ikke mindst set i lyset af det fireårige forsøg med ”Tvungen opfølgning”, som ligger i satspuljeforliget, burde der helt klart i forsøget have været indskrevet et krav om, at politiet skal optræde i civil.  Mange tvangsindlæggelser kunne undgås ved at et specialuddannet psykoseteam med læge og sygeplejersker mødte op på bopælen, i stedet for uniformerede politimænd.

LAP udtrykker sin dybeste medfølelse for de efterladte til de to dødsofre.

På vegne af LAP´s Landsledelse
Inger-Liss Christoffersen
72 16 87 93