Pressemeddelelse: Tvungen opfølgning – Nej Tak

27. oktober 2009

Tvungen opfølgning indgår i ny satspuljeaftale på sundhedsområdet – LAP finder det oprørende og opfordrer til at forsøget trækkes ud af aftalen

LAP – Landforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere – finder det oprørende, at samtlige folketingspartier undtagen Enhedslisten – som en del af satspuljeaftalen på sundhedsområdet – har besluttet at etablere forsøg med tvungen opfølgning over for psykiatriske patienter.

Tvungen opfølgning vil i praksis betyde, at et antal borgere, som ikke er aktuelt sindssyge, vil kunne afhentes af politiet i eget hjem, bringes til den nærmeste psykiatriske afdeling, sprøjtes med stærkt virkende hjernemedicin og derefter blive overladt til sig selv. Dette på baggrund af en enkelt overlæges beslutning. Det er ikke nogen værdig måde at behandle svært stillede psykiatriske patienter, og helt i modstrid med grundlæggende menneskerettigheder om boligens ukrænkelighed og retten til selvbestemmelse.

Vi kan kun se dette som en afmagtshandling fra sundhedsministerens side, bundende i en naiv tro på ensidige medicinske løsninger.

LAP har i årevis efterspurgt en seriøs forskning vedrørende såkaldte ”svingdørspatienter”, herunder undersøgelser af, hvorfor nogle psykiatribrugere ophører med at anvende ordineret medicin. Det eneste svar har været et postulat fra lægefaglig side, om at patienterne mangler sygdomsindsigt.

Der kan være mange og helt legitime grunde, til at den enkelte fravælger stærkt virkende hjernemedicin. Medicin som påviseligt kan føre til pludselig død, grundet hjertesvigt, til livs- og helbredstruende tilstande såsom diabetes, overvægt og hjerte-/karsygdomme og til generelt forringet livskvalitet og funktionsevne.

Folketinget kunne have valgt at anvende satspuljemidler til helt anderledes og for den enkelte relevante tiltag: hjælp til at leve et liv uden psykofarmaka, hvis det er det, man ønsker, adgang til solid hjælp og støtte i døgnets 24 timer i eget hjem eller dertil indrettede døgnhuse mv.

I LAP frygter vi, at forsøget udvikler sig til en sovepude. Forsøget kan betyde, at der ikke bliver forsket i eller forsøgt andre løsningsmodeller.

På trods af de i aftalen indarbejdede retssikkerhedsgarantier ser vi det som en fare for den almindelige psykiatribruger, at der overhovedet åbnes for forsøg med ambulant tvang. I dag en ”lille” gruppe på 60 personer på landsplan. I morgen! Hvor mange?

LAP finder det klædeligt, hvis forsøget hurtigst muligt trækkes ud af Satspuljeaftalen.

På vegne af LAP
Steen Moestrup, tlf. 28 22 27 65
Hanne Wiingaard, tlf. 21 63 73 14
For yderligere information, kontakt venligst:
LAP – www.lap.dk – Talsmand Hanne Wiingaard – wiingaard@pc.dk – 55500151