Pressemeddelelse: Menneskelig tragedie bruges til politisk spind

29. marts 2010

LAP sætter spørgsmålstegn ved Venstreborgmester Martin Damm´s ønske om ændringer af den sociale servicelov.

Der er en del spørgsmål der trænger sig på i forbindelse med den ulykkelige situation i Kalundborg.

Hvor mange års svigt ligger der bag en situation hvor en mandsopdækning på 18 personer bliver nødvendig?

For den situation opstår ikke ud af den blå luft, den antyder en årelang tilstand af svigt oplevet af personen. Hvem har svigtet, hvordan og hvorfor?

Alle disse elementer kunne det være mere relevant at få kortlagt og belyst. Det ville hjælpe til at sætte fokus, der hvor fokus hører hjemme, i stedet for bruges noget der, uanset synsvinkel kun kan opleves som en skjult menneskelig tragedie, til at drive en partipolitisk diskriminerende hetz mod en gruppe i befolkningen, som alt for ofte og i alt for høj grad svigtes af de ansvarshavende myndigheder.

Det er interessant at Kalundborgs borgmester går ud med sine ideer og teorier lige netop nu, hvor Sundhedsstyrelsens temarapport er til debat i befolkningen. En rapport der påviser at ansvarligheden over for borgere på Bosteder og plejehjem, som jo efter kommunalreformen er blevet kommunernes hovedansvar, absolut halter i en sådan grad, at der kan tales om livstruende svigt.

Man kan ikke frigøre sig fra en oplevelse af, at Kalundborgs borgmester er ude i et ærinde der hedder fokusforflygtigelse.

Eller er det et spørgsmål om, at fundere lovforslaget om ”tvungen opfølgning” vej gennem folketinget og befolkningens accept af nødvendigheden af dette indgreb. Et forslag der sluses uden om det almene parlamentarisk og demokratiske princip, ved at blive gemt indeni satspuljeforhandlingerne og forliget. Satspuljeforliget kræver enstemmighed. Og normalt behandles lovforslag ikke via satspuljeforliget, kun bevillingen af midler.

På denne udspekulerede måde, er det lykkedes regeringen, at fratage oppositionen deres mandat til at stemme mod lovforslaget, når det behandles i folketinget.

Er dette en ny praksis?

Accepterer befolkningen denne praksis en gang, så kan det ske igen.

På vegne af LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Bo Steen Jensen , 3969 33 88 ,  zentao@oncable.dk
Hanne Wiingaard  , 5550 01 51 / 2163 73 14 , wiingaard@pc.dk
Steen Moestrup , 2822 2765 , steenmoestrup@post.tele.dk