Pressemeddelelse: Psykisk syge i fængsel (27. marts 2007)

LAP tager afstand fra at psykisk syge isoleres i sikrede fængsler. Det er forskelsbehandling, ulovligt, og et brud på menneskerettighederne.

Når man isoleres fra kontakten med andre mennesker i mere end tre dage, kan man ikke mærke sig selv, hvis man f. eks. niver sig i armen. Folk med psykiske lidelser forværres markant under udelukkelse fra fællesskabet, og isolation.

Psykisk syge skal behandles på hospital for sindslidende, har de begået en kriminel handling skal de behandles på dertil indrettede retspsykiatiske afdelinger.

Men de skal selv kunne bestemme, hvor de vil afsone. Ifølge straffelovens §68 er man såkaldt straffri, når man har begået en kriminel handling under påvirkning af sindssyge. Det er derfor uhyrligt at straffe vedkommende yderligere ved at isolere denne.

Efter at man har nedlagt sengepladser og distriktpsykiatrien blev indført i starten af 80’erne, er der kommet langt flere psykisk syge kriminelle. Der er sparet så mange penge på behandling og almindelig omsorg, at konsekvenserne nu kan måles. Antallet af behandlingsdomme er steget med 400% på tyve år. Mange bliver overladt til sig selv uden behandling eller støtte, da der kun er plads til de mest syge skizofrene på landets sengeafsnit. Derfor kommer flere på kant med loven.

LAP ønsker sikkerhed for, at psykisk syge strafafsonere har adgang til frisk luft og fællesskab med andre mennesker. Har adgang til, efter eget valg at modtage konsultation fra psykologisk og psykiatrisk behandling, samt lige muligheder for at komme i behandling på hospital for sindslidende, som andre mennesker med ren straffeattest.

Med venlig hilsen

Nils Holmquist Andersen
Forretningsudvalget
Tlf. 60 60 79 90

Hanne Wiingaard
Forretningsudvalget
Tlf. 55 50 01 51

Thoridt Allermand
Forretningsudvalget
Tlf. 75 72 67 16 / 26 20 67 16