Referat af møde i erfaringspiloterne, 1. marts 2017

1. marts 2017 i Laps lokaler i Odense.

Deltagere Nanna Riis Hansen, Nikolaj Stigø og Gihta Hansen.

Det skulle have været med deltagelse af Inge G. Volder og udviklingskonsulent Jacob, men noget må være gået galt i kommunikationen, for de to var ikke til stede.

Men vi fik alligevel et rigtig godt møde, hvor vi alle 3 bød ind med, hvad der rører sig i vores liv ift. de problematikker arbejdsgruppen arbejder med.

Vi oplever alle, at tiden er rigtig ift. at syn på og forståelse af mennesker med autisme skal takles anderledes og bedre af samfundet. Der har været en række udsendelser på DR2, som hedder “Skjulte talenter”, som har vakt stor opmærksomhed i samfundet, og det er samme budskab som vores, de udsendelser med held har forsøgt at give.

Det er ved at gå op for både behandlingssystemet og samfundet i al almindelighed, at der går rigtig store ressourcer tabt for samfundet, fordi ingen kan forstå autisters tankegang.

Landsformand  for Landsforeningen Autisme Heidi Thamestrup har netop skrevet en artikel i det nye medlemsblad, som hedder “Det er tid til et paradigmeskifte”. En helt fantastisk artikel hvor særlig denne sætning fangede vores opmærksomhed:
“Vi har brug for en anden tilgang til mennesker, vi ikke kan rumme. Vi må slutte med at kalde dem problemskabende, når vores egne kompetencer ikke slår til”.