Referat af møde i Forældre til psykisk syge børn bliver selv syge, 13. august 2014

Opfølgende møde i arbejdsgruppen ” Forældre til psykisk syge børn bliver selv syge”

Den 13. august 2014 kl. 12.30-17.30 på Hong Kong og Den Gyldne Ovn.

Deltagere: Laila Frederiksen, Jytte Østdahl, Dorte Jakobsen, Bettina Mærsk og Gihta Hansen.
Afbud: Inger Ladegaard, Nanna Riis Hansen og Lars Kristensen.

Inger Ladegaard har haft kontakt til Psyk Info, som gerne vil samarbejde med os om emnet på flere fronter. Evt. med foredrag, konference eller lign. Ligeledes har de tilbudt, at en eller to fra Psyk Info kan deltage i vores næste møde, hvilket vi gerne tager imod.

Vi talte om, at den målgruppe vi primært tænker på i vores arbejdsgruppe, er for sårbare og ”nedslidte” til, at de kan/vil deltage i foredrag eller i selvhjælpsgrupper. De skal måske nås udenom offentlige instanser, som de ofte føler sig så svigtet af, at al tillid er væk.

Bettina og Gihta har desuden haft møde med den lokale politiker, som indtil videre gerne vil holdes udenfor referat. Men han vil gerne sammen med en kollega på Christiansborg mhp. At lave en ”case-mappe” om sager, som har haft store omkostninger for både de involverede familier og samfundet. Vi talte om vigtigheden af at synliggøre de enorme samfundsudgifter, da det nok der igennem vil være nemmere at få politikerne til at forstå vigtigheden af tidlig og rigtig indgriben i stedet for brandslukning.

Alle har inden næste møde til opgave at kontakte evt. familier til ”case-mappen” . Og Gihta tager kontakt til Inger mhp. at få hende til at tilrettelægge næste møde sammen med Psyk Info.