Referat af møde i hjemmeside-gruppen, 19. maj 2005

af Jan Andersen Mødested: Hos Michael Adamsen, Viborg Til stede: Michael S. Adamsen (tovholder) Gitte Thomsen Jan Andersen (referent) Afbud fra: Thoridt Allermand Robert Feldhütter (webmaster) 1. Velkomst Intet at referere. 2. Valg af referent Jan blev valgt. 3. Valg af ordstyrer Gitte blev valgt. 4. Hvordan har jeg det for tiden/præsentation af gruppens nye medlem (Gitte) […]

Referat af møde i hjemmeside-gruppen, 11. januar 2005

af Jan Andersen Mødet var oprindeligt planlagt afholdt torsdag d. 13. januar 2005 Mødested: LAPs sekretariat, Odense Til stede: Robert Feldhütter (webmaster) Eva Rasmussen (sekretariatsleder) Alfred Sloth Knudsen (tovholder) Birte B (de første 1t 55min af mødet) Hanne Løvig (de første 1t 55min af mødet) Jakob Dahl (de sidste 1t 5 min af mødet) Jan Andersen (referent) […]

Referat af møde i hjemmesidegruppen, 29. september 2004

af Jan Andersen Referat af møde i LAPs hjemmesidegruppe 29. september 2004 Mødested: LAPs sekretariat, Odense Til stede: Robert Feldhütter (webmaster) Eva Rasmussen (sekretariatsleder, særligt inviteret – for 3. gang i træk) Lise Jul Pedersen Alfred Sloth Knudsen Jan Andersen (referent) Afbud fra: Michael S. Adamsen Thoridt Allermand Jakob Dahl 1. Valg af ordstyrer Alfred blev […]

Referat af møde i hjemmesidegruppen, 16. juni 2004

af Jan Andersen Mødedato: 16. juni 2004 Mødested: LAPs sekretariat, Odense Til stede: Robert Feldhütter (webmaster) Eva Rasmussen (sekretariatsleder, særligt inviteret) Thoridt Allermand Michael S. Adamsen Alfred Sloth Knudsen Jakob Dahl Jan Andersen (referent) Afbud fra: Lise Jul Pedersen Hanne Wiingaard 1. Valg af ordstyrer Michael blev valgt. 2. Hvordan har jeg det for tiden, præsentation […]

Referat af møde i hjemmesidegruppen, 28. april 2004

af Alfred Referat fra møde i hjemmesidegruppen 28. April 2004 i Odense Til stede, Eva, Lise, Thoridt, Robert, Jakob, Hanne, Alfred og Jan. Valg af ordstyrer – Jan blev valgt Hvordan har jeg det for tiden – udenfor referat Valg af referent – Alfred blev valgt Godkendelse af dagsorden – vedtaget som forelagt Godkendelse af referat fra sidste møde – godkendt […]

Referat af møde i hjemmesidegruppen, 13. marts 2004

af Lise Mødedato: 13. marts 2004 (Mødet var oprindeligt planlagt afholdt torsdag d. 13. januar 2005) Mødested: LAPs sekretariat, Odense Til stede: Alfred, Hanne, Thoridt, Lise, Robert, Jakob, Jan 1.Valg af ordstyrer Thoridt valgt som ordstyrer 2. Hvordan har jeg det for tiden og lige nu – Udenfor referat. 3. Valg af referent – Lise – 4. Godkendelse af referat […]

Referat af møde i hjemmesidegruppen, 31. januar 2004

af Lise Til stede: Alfred, Hanne Wiingaard, Thoridt, Lise Jul, Robert Ikke til stede: Jakob Dahl 2. Valg af ordstyrer – Alfred 3. Hvordan jeg har det – udenfor referat 4. Valg af referent – Lise   5. Godkendelse af dagsorden – sket 6. Godkendelse af referat fra sidste møde. Vi bestræber os på at lave beslutninger, der er af en sådan karakter, […]

Referat af møde i hjemmesidegruppen, 10. januar 2004

1. Valg af ordstyrer 2. Hvordan har jeg det for tiden og lige nu – herunder velkommen til det nye medlem Thorridt Allermand med og hvad hun har på hjerte overfor gruppen 3. Valg af referent 4. Godkendelse af dagsorden Der byttes om på rækkefølgen af dagsorden, da Jakob har glemt mødet og først kommer senere. […]

Referat af møde i hjemmesidegruppen, 21. september 2003

af Jan Andersen Mødested: Mediehuset, Århus NB. Dette referat er skrevet efter, at hjemmesidegruppen havde afholdt sit næste møde (d. 15/11 2003), og indeholder derfor enkelte oplysninger, som ikke var fremkommet på det møde, som referatet omhandler. Til stede: Lise Jul Pedersen Hanne Wiingaard (ordstyrer) Jakob Dahl Jan Andersen (referent) Afbud fra: Alfred Sloth Knudsen Karl […]